Prudnik24

Tak głosował Prudnik

10 października
18:47 2011

Tak głosowali mieszkańcy gminy Prudnik w poszczególnych komisjach.

Komisja nr 1
Adres: Zespół Szkół Medycznych, ul, Piastowska 26
Frekwencja: 41,09%
Wyniki: Prawo i Sprawiedliwość – 31,83%, Polska Jest Najważniejsza – 2%, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 6,83%, Ruch Palikota – 12,50%, Polskie Stronnictwo Ludowe – 2,33%, Polska Partia Pracy – 1,17%, Platforma Obywatelska – 42,50%, Prawica – 0,83%, Mniejszość Niemiecka – 0%.

Komisja nr 2
Frekwencja: 35,43%
Adres: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Zamkowa 6-8
Wyniki: Prawo i Sprawiedliwość – 27,81%, Polska Jest Najważniejsza – 1,34%, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 7,54%, Ruch Palikota – 11,22%, Polskie Stronnictwo Ludowe – 2,68%, Polska Partia Pracy – 0,84%, Platforma Obywatelska – 47,24%, Prawica – 0,84%, Mniejszość Niemiecka – 0,50%.

Komisja nr 3
Frekwencja: 42,47%
Adres: Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Prężyńska 3,5,7
Wyniki: Prawo i Sprawiedliwość – 25,29%, Polska Jest Najważniejsza – 2,15%, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 6,94%, Ruch Palikota – 12,40%, Polskie Stronnictwo Ludowe – 2,48%, Polska Partia Pracy – 1,98%, Platforma Obywatelska – 46,28%, Prawica – 0,83%, Mniejszość Niemiecka – 1,65%.

Komisja nr 4
Frekwencja: 28,93%
Adres: Publiczne Gimnazjum nr 1, ul. Armii Krajowej 1
Wyniki: Prawo i Sprawiedliwość – 29,27%, Polska Jest Najważniejsza – 1,05%, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 5,23%, Ruch Palikota – 12,02%, Polskie Stronnictwo Ludowe – 2,96%, Polska Partia Pracy – 0,70%, Platforma Obywatelska – 47,39%, Prawica – 0%, Mniejszość Niemiecka – 1,39%.

Komisja nr 5
Frekwencja: 35,06%
Adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Gimnazjalna 2
Wyniki: Prawo i Sprawiedliwość – 35,32%, Polska Jest Najważniejsza – 2,42%, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 5,76%, Ruch Palikota – 10,97%, Polskie Stronnictwo Ludowe – 3,35%, Polska Partia Pracy – 0,74%, Platforma Obywatelska – 40,52%, Prawica – 0,56%, Mniejszość Niemiecka – 0,37%.

Komisja nr 6
Frekwencja: 47,25%
Adres: Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Wyszyńskiego 1a
Wyniki: Prawo i Sprawiedliwość – 26,36%, Polska Jest Najważniejsza – 1,30%, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 5,71%, Ruch Palikota – 11,04%, Polskie Stronnictwo Ludowe – 2,21%, Polska Partia Pracy – 0,52%, Platforma Obywatelska – 52,08%, Prawica – 0,26%, Mniejszość Niemiecka – 0,52%.

Komisja nr 7
Frekwencja: 49,09%
Adres: Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Dąbrowskiego 2
Wyniki: Prawo i Sprawiedliwość – 24,10%, Polska Jest Najważniejsza – 1,61%, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 8,90%, Ruch Palikota – 10,14%, Polskie Stronnictwo Ludowe – 2,47%, Polska Partia Pracy – 0,49%, Platforma Obywatelska – 50,56%, Prawica – 0,49%, Mniejszość Niemiecka – 1,24%.

Komisja nr 8
Frekwencja: 50,64%
Adres: II Liceum Ogólnokształcące, ul. Kościuszki 55
Wyniki: Prawo i Sprawiedliwość – 19,80%, Polska Jest Najważniejsza – 2,62%, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 6,71%, Ruch Palikota – 11,29%, Polskie Stronnictwo Ludowe – 3,76%, Polska Partia Pracy – 0,65%, Platforma Obywatelska – 54,01%, Prawica – 0,65%, Mniejszość Niemiecka – 0,49%.

Komisja nr 9
Frekwencja: 46,51%
Adres: Publiczne przedszkole nr 6, ul. Podgórna 9a
Wyniki: Prawo i Sprawiedliwość – 25,25%, Polska Jest Najważniejsza – 1,39%, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 10,93%, Ruch Palikota – 9,94%, Polskie Stronnictwo Ludowe – 2,58%, Polska Partia Pracy – 1,19%, Platforma Obywatelska – 47,32%, Prawica – 0,60%, Mniejszość Niemiecka – 0,80%.

Komisja nr 10
Frekwencja: 46,37%
Adres: Zespół Szkół Zawodowych nr 1, ul. Podgórna 5
Wyniki: Prawo i Sprawiedliwość – 25,60%, Polska Jest Najważniejsza – 1,90%, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 10,46%, Ruch Palikota – 10,95%, Polskie Stronnictwo Ludowe – 3,33%, Polska Partia Pracy – 0,60%, Platforma Obywatelska – 45,83%, Prawica – 0,24%, Mniejszość Niemiecka – 1,07%.

  1. Komisja nr 11

Frekwencja: 43,96%
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Podgórna 9
Wyniki: Prawo i Sprawiedliwość – 26,01%, Polska Jest Najważniejsza – 2,52%, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 9,65%, Ruch Palikota – 12,17%, Polskie Stronnictwo Ludowe – 3,08%, Polska Partia Pracy – 1,40%, Platforma Obywatelska – 44,34%, Prawica – 0,70%, Mniejszość Niemiecka – 0,14%.

Komisja nr 12
Frekwencja: 38,52%
Adres: Szkoła Podstawowa, Moszczanka 166
Wyniki: Prawo i Sprawiedliwość – 45,18%, Polska Jest Najważniejsza – 1,20%, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 4,52%, Ruch Palikota – 6,33%, Polskie Stronnictwo Ludowe – 9,64%, Polska Partia Pracy – 0,30%, Platforma Obywatelska – 32,53%, Prawica – 0%, Mniejszość Niemiecka – 0,30%.

Komisja nr 13
Frekwencja: 37,61%
Adres: Szkoła Podstawowa, Rudziczka 266
Wyniki: Prawo i Sprawiedliwość – 39,09%, Polska Jest Najważniejsza – 1,23%, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 1,65%, Ruch Palikota – 6,25%, Polskie Stronnictwo Ludowe – 19,75%, Polska Partia Pracy – 0,41%, Platforma Obywatelska – 29,63%, Prawica – 0,41%, Mniejszość Niemiecka – 1,23%.

Komisja nr 14
Frekwencja: 44,22%
Adres: Publiczne przedszkole, Niemysłowice 37
Wyniki: Prawo i Sprawiedliwość – 38,57%, Polska Jest Najważniejsza – 4,04%, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 2,24%, Ruch Palikota – 4,48%, Polskie Stronnictwo Ludowe – 8,07%, Polska Partia Pracy – 2,24%, Platforma Obywatelska – 39,46%, Prawica – 0%, Mniejszość Niemiecka – 0,90%.

Komisja nr 15
Frekwencja: 39,78%
Adres: Szkoła Podstawowa, ul. Głuchołaska 13, Łąka Prudnicka
Wyniki: Prawo i Sprawiedliwość – 32,61%, Polska Jest Najważniejsza – 3,38%, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 4,11%, Ruch Palikota – 13,77%, Polskie Stronnictwo Ludowe – 5,07%, Polska Partia Pracy – 0,72%, Platforma Obywatelska – 39,61%, Prawica – 0,24%, Mniejszość Niemiecka – 0,48%.

Komisja nr 16
Frekwencja: 35,77%
Adres: Wiejski Dom Kultury, Mieszkowice 145
Wyniki: Prawo i Sprawiedliwość – 51,20%, Polska Jest Najważniejsza – 1,60%, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 4,80%, Ruch Palikota – 8,00%, Polskie Stronnictwo Ludowe – 15,20%, Polska Partia Pracy – 0,80%, Platforma Obywatelska – 18,40%, Prawica – 0 %, Mniejszość Niemiecka – 0%.

Komisja nr 17
Frekwencja: 34,47%
Adres: Szkoła Podstawowa, Szybowice 72
Wyniki: Prawo i Sprawiedliwość – 51,50%, Polska Jest Najważniejsza – 1,13%, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 3,38%, Ruch Palikota – 6,02%, Polskie Stronnictwo Ludowe – 10,53%, Polska Partia Pracy – 0,75%, Platforma Obywatelska – 25,56%, Prawica – 0,38%, Mniejszość Niemiecka – 0,75%.

Komisja nr 18
Frekwencja: 30,32%
Adres: Publiczne przedszkole, Wierzbiec 6
Wyniki: Prawo i Sprawiedliwość – 22,73%, Polska Jest Najważniejsza – 0%, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 4,55%, Ruch Palikota – 9,09%, Polskie Stronnictwo Ludowe – 20,45%, Polska Partia Pracy – 4,55%, Platforma Obywatelska – 38,64%, Prawica – 0%, Mniejszość Niemiecka – 0%.

Komisja nr 19
Frekwencja: 38,14%
Adres: Wiejski Dom Kultury, Czyżowice 57
Wyniki: Prawo i Sprawiedliwość – 37,33%, Polska Jest Najważniejsza – 0%, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 5,33%, Ruch Palikota – 9,33%, Polskie Stronnictwo Ludowe – 18,67%, Polska Partia Pracy – 1,33%, Platforma Obywatelska – 28,00%, Prawica – 0%, Mniejszość Niemiecka – 0%.

Komisja nr 20
Frekwencja: 34,36%
Adres: Wiejski Dom Kultury, Piorunkowice 53
Wyniki: Prawo i Sprawiedliwość – 30,77%, Polska Jest Najważniejsza – 1,92%, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 3,85%, Ruch Palikota – 3,85%, Polskie Stronnictwo Ludowe – 21,15%, Polska Partia Pracy – 0%, Platforma Obywatelska – 38,46%, Prawica – 0%, Mniejszość Niemiecka – 0%.

Komisja nr 21
Frekwencja: 37,74%
Adres: Prudnickie Centrum Medyczne, ul. Piastowska 64
Wyniki: Prawo i Sprawiedliwość – 63,16%, Polska Jest Najważniejsza – 0%, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 15,79%, Ruch Palikota – 5,26%, Polskie Stronnictwo Ludowe – 0%, Polska Partia Pracy – 0%, Platforma Obywatelska – 15,79%, Prawica – 0%, Mniejszość Niemiecka – 0%.

Komisja nr 22
Frekwencja: 88,31%
Adres: Dom Pomocy Społecznej, ul. Młyńska 11
Wyniki: Prawo i Sprawiedliwość – 33,33%, Polska Jest Najważniejsza – 1,52%, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 6,06%, Ruch Palikota – 1,52%, Polskie Stronnictwo Ludowe – 1,52%, Polska Partia Pracy – 0%, Platforma Obywatelska – 50%, Prawica – 1,52%, Mniejszość Niemiecka – 4,55%.

Komisja nr 23
Frekwencja: 83,17%
Adres: Areszt Śledczy, ul. Kościuszki 7
Wyniki: Prawo i Sprawiedliwość – 11,11%, Polska Jest Najważniejsza – 3,17%, Sojusz Lewicy Demokratycznej – 7,94%, Ruch Palikota – 38,10%, Polskie Stronnictwo Ludowe – 4,76%, Polska Partia Pracy – 0%, Platforma Obywatelska – 31,75%, Prawica – 0%, Mniejszość Niemiecka – 3,17%.

Gazeta Prudnik24 – numer 260

Reklamy

 

ReklamyFacebook