Prudnik24

Przegląd jednostek OSP w powiecie

13 października
11:23 2011

W miniony poniedziałek 10 października 2011 r. rozpoczęły się przeprowadzane rokroczne przeglądy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych usytuowanych na terenie powiatu prudnickiego.

Głównymi kierunkami czynności kontrolnych podejmowanych cyklicznie przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Prudniku jest weryfikacja i ocena faktycznego stanu przygotowania posiadanego przez jednostki OSP sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Sprawdzany jest poziom zapewnienia bezpiecznej pracy strażaków ratowników, a także sprawność posiadanego sprzętu i urządzeń mechanicznych.

Podczas przeglądów w każdej z jednostek sporządzany jest protokół zawierający w swej treści ewentualne wskazania konicznych do usunięcia nieprawidłowości.

Jako pierwsze skontrolowane zostały jednostki z terenu gminy Prudnik tj. OSP w Czyżowicach, Rudziczce, Piorunkowicach, Mieszkowicach, Szybowicach, Wierzbcu oraz Moszczance. Na przestrzeni kolejnych dni komisja dokona oceny jednostek z pozostałych 3 gmin tj. Białej, Głogówka i Lubrzy.

Zwieńczeniem przeglądów będą pisemne informacje przesłane do poszczególnych urzędów miejskich i gminnego, w których zawarte zostaną merytoryczne konkluzje z dokonanych inspekcji.

(fot. PSP Prudnik)

Gazeta Prudnik24 – numer 283

Reklamy

ReklamyFacebook