Prudnik24

Warsztaty „telefon zaufania” w Prudniku

21 października
10:24 2011

W poniedziałek 24 października br. odbędą się bezpłatne warsztaty „Pierwszy kontakt telefoniczny z osobą zgłaszającą myśli samobójcze”, organizowane przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku oraz Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie „Alternatywa”.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku (POIK) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnej Pomocy Rodzinie „Alternatywa” – S.A.P.R.A. zapraszają wszystkich zainteresowanych na bezpłatne warsztaty „Pierwszy kontakt telefoniczny z osobą zgłaszającą myśli samobójcze”.
Zajęcia odbędą się 24 października br. w godzinach od 15.30 do 19.30 w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Prudniku, przy ul. Kościuszki 55a.
Organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa: pod nr tel 77 436 47 00 lub na adres skrzynki e-mailowej: oik@pcpr-prudnik.pl – w terminie do piątku, 21 października br.

Warsztaty organizowane są w związku z realizacją kampanii społecznej „Razem przeciw przemocy”, w którą od sierpnia br. zaangażowane jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
W ramach projektu „Razem przeciw przemocy” zostanie dokonana diagnoza problemu przemocy w Powiecie Prudnickim, zakłada on także stworzenie mapy pomocy udzielanej osobom uwikłanym w przemoc.
Działania w ramach projektu zakładają objęcie osób zmagających się z zjawiskiem przemocy domowej kompleksowym wsparciem, w tym m.in.: pomocą psychologiczną i psychiatryczną, poradnictwem (socjalnym, prawnym, seksuologicznym, rodzinnym, uzależnień), uczestnictwem w grupach wsparcia i grupach terapeutycznych, treningiem interpersonalnym, organizacją kursów rozwojowych, kontaktem z telefonem zaufania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemoc w Rodzinie”.
Projekt został wysoko oceniony i zajął II miejsce na liście rankingowej w Polsce. Dodatkowo Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało projektowi nagrodę specjalną, w ramach której Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku będzie mógł zwiększyć liczbę godzin grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Autorem projektu jest pani Monika Witkowska – Kubas, wieloletni terapeuta i koordynator placówki.
Więcej informacji na temat kampanii „Razem przeciw przemocy” na stronie www.pcpr-prudnik.pl

Bogusław Zator
(źródło: S.A.P.R.A., POIK)

Gazeta Prudnik24 – numer 287

Reklamy

Reklamy

Facebook