Prudnik24

III Zjazd Ochotniczych Straży Pożarnych

25 października
11:24 2011

W miniony piątek 21 października 2011 r. o godzinie 1700 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy rozpoczął się III Zwyczajny Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Prudniku.

Otwierający obrady dh Edward Cybulka – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego przywitał przybyłych delegatów wybranych przez poszczególne zarządy gminne oraz zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło m. in. dh Andrzeja Borowskiego – Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu, st. bryg. Jerzego Palucha – Z-cy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu, bryg. Mirosława Jelonka – Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku, Pana Franciszka Fejdycha – Burmistrza Prudnika, Pana Mariusza Kozaczka – Wójta Gminy Lubrza, Pana Stanisława Jureckiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Prudnik oraz Pana ppłk. Stanisława Isalskiego – Dyrektora Aresztu Śledczego w Prudniku.

Do kompetencji zjazdu, jako najwyższej władzy oddziału powiatowego należało rozpatrzenie przedłożonych sprawozdań z działalności zarządu powiatowego i komisji rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

Składający obszerne sprawozdanie dh Edward Cybulka podsumowując minione 5 lat działalności ochotniczego pożarnictwa na terenie powiatu prudnickiego, skierował słowa najwyższego uznania do wszystkich strażaków ochotników za ogromny wkład i zaangażowanie w ratowanie życia, zdrowia i mienia mieszkańców naszego powiatu podczas szeregu akcji ratowniczo-gaśniczych. Wyrazy ogromnej wdzięczności popłynęły również do wszystkich instytucji i osób służących ochotnikom szeroko pojętym wsparciem i będących podporom humanitarnej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

Najważniejszym punktem organizowanego w cyklu 5-letnim zjazdu były wybory składu nowego zarządu na lata 2011-2016. Jego Prezesem został wybrany ponownie dh Edward Cybulka, funkcje wiceprezesów objęli st. bryg. w st. spocz. dh Józef Manderla oraz dh Ewald Kamrat – Komendant Gminny ZOSP RP w Głogówku. Sekretarzem zarządu wybrano dh Mariana Gula, natomiast Skarbnikiem dh Ryszarda Mikołajewa. W składzie nowo wybranego zarządu znaleźli się również st. asp. w st. spocz. dh. Joachim Daniel, bryg. Mirosław Jelonek, dh Andrzej Uliczka, dh Bernard Fiebich, dh Hubert Kołek, dh Daniel Spyra, dh Andrzej Łukasiewicz, dh Alferd Namysło, dh Michał Troczyński, dh Andrzej Karmelita, dh Mieczysław Partyczny
oraz dh Edward Wójtowicz.

[nggallery id=56]

(źródło: PSP Prudnik)

Gazeta Prudnik24 – numer 277

Reklamy

 

ReklamyFacebook