Prudnik24

Wielki test z historii powstań śląskich

27 października
08:56 2011

Wszystkim zainteresowanym historią, a szczególnie znawcom tematyki powstań śląskich proponujemy zgłoszenie się do udziału w „Wielkim Teście z Historii. Powstania śląskie i plebiscyt”, organizowanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i Muzeum Śląska Opolskiego. Warto spróbować – nagroda główna to 10 tys. zł.

Tematem testu są powstania śląskie i plebiscyt – geneza, przebieg i skutki a także aspekty wojskowe, polityczne i społeczne. Zaproszenie do udziału skierowane jest do uczniów, studentów, nauczycieli i wszystkich osób zainteresowanych historią powstań śląskich i plebiscytu górnośląskiego. Uczestnikiem testu może być każdy, kto ukończył 14. rok życia (spośród uczestników wyłoniona zostanie oddzielna kategoria, tzw. „Gimnazjum”, do której zakwalifikowani będą uczniowie gimnazjów).

Pytania i odpowiedzi opracują wyznaczeni przez organizatorów specjaliści w dziedzinie powstań śląskich. Przy opracowaniu pytań przyjęta zostanie zasada, aby odpowiedzi można było znaleźć w ogólnodostępnych publikacjach poświęconych tematyce testu.

Według regulaminu w teście będzie mogło wziąć udział maksymalnie 300 uczestników, zatem o zakwalifikowaniu się kandydatów decydować będzie kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 20 listopada br.
Wypełnione formularze zgłoszeniowe (z dopiskiem na kopercie „Wielki Test z Historii”) można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:
Instytut Historii UO, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole,
albo
Muzeum Śląska Opolskiego, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole.

Harmonogram „Wielkiego Testu z Historii. Powstania śląskie i plebiscyt”:

17 października – 20 listopada 2011 – przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń do udziału w teście
22 listopada 2011 – ogłoszenie listy uczestników testu na stronie internetowej www.muzeum.opole.pl
25 listopada 2011 – przeprowadzenie testu i ogłoszenie zwycięzców.

Test odbędzie się 25 listopada w auli Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu. Uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów, otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys. zł. Druga i trzecia nagroda to odpowiednio: 4 tys. i 2 tys. zł. W kategorii „Gimnazjum”, pierwsza nagroda to 1500 zł, druga wynosi 1000 zł, a trzecia – 500 zł.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy i regulamin testu dostępne są na stronach: www.muzeum.opole.pl i www.historia.uni.opole.pl.

Bogusław Zator

Gazeta Prudnik24 – numer 293

Reklamy

Reklamy

Facebook