Prudnik24

Powiat prudnicki liderem w wykorzystaniu funduszy UE

24 listopada
16:40 2011

Powiaty prudnicki oraz nyski najlepiej w województwie wykorzystują fundusze z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy na lata 2007-2013 – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Program realizowany jest na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Na jego realizację przeznaczono kwotę 219 mln euro, natomiast nasz region uzyskał do tej pory akceptację dla 252 projektów na łączną kwotę dofinansowania 25,24 mln euro (tj. 109,88 mln zł.). W przypadku powiatu prudnickiego można mówić o realizacji 23 projektów o wartości ok. 5 mln euro.

Podczas spotkania organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego beneficjenci przedstawiali najciekawsze projekty, z których 75% zrealizowały samorządy terytorialne. Realizacja projektów zaowocowała nawiązaniem 497 partnerstw, przy czym średnia odległość pomiędzy partnerami programu wyniosła 72 kilometry.

Obecny na spotkaniu starosta prudnicki, Radosław Roszkowski, „ponad kwadrans” prezentował projekty zrealizowane przez nasz powiat z Czechami. Jest to szeroki wachlarz wielu działań, związanych z: ratownictwem technicznym i medycznym, turystyką, edukacją, i kulturą (jak prezentacja kuchni polsko-czeskiej, czy warsztaty nawiązujące do zapomnianych zawodów, takich jak sztukator – wykonawca gzymsów i portali), oraz rehabilitacją (zajęcia terapii ruchowej dla dzieci niepełnosprawnych).

O projektach realizowanych w Głogówku i Białej opowiadał Krzysztof Hura, gwardian Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych w Głogówku. Przedstawił m.in. adaptację na cele widokowe dawnych wież telekomunikacyjnych w pobliżu czeskiego Mesta Albrechtice, a także dawnej wieży wodnej w Białej. Ciekawym projektem jest utworzone przy głogóweckim klasztorze obserwatorium astronomiczne, gdzie zainstalowano 14-calowy teleskop.

Agnieszka Zagórska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Prudniku:
Dzięki środkom pozyskanym w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy na lata 2007-2013, udało nam się zorganizować wiele istotnych przedsięwzięć kulturalnych, turystycznych i społecznych kierowanych do mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego, tj. „Koleją po pograniczu” czy Festiwal Beethoven’owski. Wyremontowano i częściowo wyposażono Centrum Kształcenia Praktycznego na ul. Prężyńskiej, zakupiono wóz bojowy na potrzeby KPSP w Prudniku i wyremontowano drogę Prudnik-Rylovka.
Inicjatywy podejmowane przez powiat dzięki pozyskanym środkom można wymieniać bez końca, jest to niewątpliwie trudna praca ale przynosząca wiele efektów, dlatego też gorąco polecam sięganie po środki UE.

Bogusław Zator
(źródło, fot.: UMWO)

Gazeta Prudnik24 – numer 288

Reklamy

Reklamy

Facebook