Prudnik24

Fundusze UE: LPI rusza w trasę

18 stycznia
09:37 2012

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Prudniku (LPI) – mający swoja siedzibę w prudnickim Starostwie Powiatowym przy ul. Kościuszki 76 – organizuje w Głogówku, Lubrzy i Białej zamiejscowe spotkania informacyjne. W Prudniku natomiast w dniach 23 i 24 stycznia odbędą się kolejne dwa spotkania.

W dniu 20 stycznia br. w każdej gminie powiatu prudnickiego Specjaliści z LPI zapraszają zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich i możliwościami ich wykorzystania do skorzystania z usług Mobilnego Punktu Informacyjnego. Będzie on działał kolejno:
– w Urzędzie Miejskim w Głogówku (ul. Rynek 1) – w godzinach 9.00 – 10.30,
– w Urzędzie Gminy w Lubrzy (ul. Wolności 73) – od 11.00 do 12.30,
oraz
– w Urzędzie Miejskim w Białej (ul. Rynek 10) – w godzinach 13.00 – 14.30.

Maciej Janisz, konsultant w LPI w Prudniku: – W zakres konsultacji wchodzą głównie informacje dotyczące pozyskiwania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, funduszy pożyczkowych dla przedsiębiorców oraz kursów i szkoleń finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Na miejscu będzie można otrzymać również ciekawe publikacje dotyczące Funduszy Europejskich.

W Prudniku zaplanowano dwa spotkania informacyjne. W dniu 23 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Prudniku (ul. Kościuszki 76) o godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie informacyjne pt. „Przedsiębiorczość w Unii Europejskiej” – jest to spotkanie skierowane głównie do młodzieży i osób zainteresowanych informacjami na temat przedsiębiorczości w Unii Europejskiej.
Kwestie jakie będą poruszane na spotkaniu to m.in. Strategia Lizbońska, Normy i certyfikaty w UE, Innowacyjność w UE, Europejska Karta Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej itp. Po spotkaniu możliwe będą konsultacje indywidualne – mówi Maciej Janisz.

Dzień później – 24 stycznia – w tym samym miejscu o godz. 9.00 ma odbyć się spotkanie dotyczące planowanych naborów wniosków w 2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Chęć uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych można zgłaszać na adres pcieg@powiatprudnicki.pl.

Na Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Opolskim składają się Główny Punkt Informacyjny oraz Lokalne Punkty Informacyjne. Tworzą one zintegrowaną, regionalną sieć usług z zakresu działań informacyjnych i promocyjnych skierowaną do beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów funduszy Unii Europejskiej oraz społeczności lokalnej.
Stanowią punkty pierwszego kontaktu, świadczące usługi informacyjne i promocyjne, a także szkoleniowe dla podmiotów mających siedzibę na terenie województwa opolskiego.
Wiodącym celem działań Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich jest podniesie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Województwa Opolskiego w zakresie dostępnej pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej praz, maksymalne wykorzystanie dostępnych dla Województwa Opolskiego środków unijnych.

Bogusław Zator

Gazeta Prudnik24 – numer 283

Reklamy

ReklamyFacebook