Prudnik24

„Wojskowe muzeum” w budynku OSiR

14 marca
10:11 2012

Od pewnego czasu w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej 4 można podziwiać szereg pamiątek związanych z historią jednostek wojskowych, które swego czasu mieściły się w Prudniku. To również gratka dla miłośników militariów, których niemało zgromadzono na tej wystawie.

Jak mówi mjr rez. Stanisław Faber – sekretarz powiatowego zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (ZŻWP) w Prudniku i jeden z opiekunów wystawy – powstała ona z inicjatywy członków ZŻWP, ale udział miało również Stowarzyszenie Integracji Rodzin Wojskowych Kadry Zawodowej Byłego Garnizonu w Prudniku, którego prezesem jest płk rez. Antoni Sieradzki.
To kontynuacja wystawy, jaka została przedstawiona z okazji 30-lecia ZŻWP w Muzeum Ziemi Prudnickiej w połowie 2011 r. Większość eksponatów była wcześniej zgromadzona w urzędzie miejskim w Prudniku. Salę udostępnił nam dyrektor OSiR w Prudniku, po tym jak wnioskowaliśmy o to do burmistrza. Obecnie mamy podpisaną umowę na nieodpłatne użyczenie pomieszczenia na czas nieokreślony – opowiada Stanisław Faber.

Zgromadzone eksponaty związane są z dwoma jednostkami wojskowymi, które mieściły się w Prudniku: batalionem łączności, przekształconym później w batalion/pułk wojsk obrony wewnętrznej (określanym jako „jednostka wojskowa 4884”), a także batalionem Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP). Po likwidacji jednostek w 1989 r. przez kilka miesięcy istniał ośrodek szkolenia obrony cywilnej, a następnie dwa dywizjony artylerii, które później przeniesiono z Prudnika, a koszary przekazano gminie.
Na wystawie prezentowane są m.in. publikacje prasowe, sylwetki tutejszych dowódców wojsk ochrony pogranicza, oraz niektórych dowódców drugiej jednostki. A także zdjęcia dokumentujące wydarzenia z życia obu jednostek. Są też rozmaite wojskowe odznaczenia i medale.
Kilka osób udostępniło swoje prywatne zbiory, m.in. Wiesław Tyndyk, członek ZŻWP i emerytowany pracownik Obrony Cywilnej, czy syn ppłk Kazimierza Piątkowskiego, kawalera orderu Virtuti Militari, a także rodzina nieżyjącego mjr Mirosława Kudasiewicza z garnizonu WOP – dodaje Stanisław Faber.

Na wystawie zgromadzono szeroki zbiór rozmaitych militariów – od rozmaitych rodzajów hełmów, poprzez sprzęt chemiczny, który służył do odkażania, niezwykle istotne elementy żołnierskiego ekwipunku w postaci menażek i manierek, po kolekcję różnego typu masek przeciwgazowych. Nie brakuje też mundurów wojskowych, nakryć głowy kilku rodzajów wojsk, czy butów.
Można też podziwiać szereg eksponatów związanych z wojskami łącznościowymi: różnego typu radiostacje, oraz dalekopisy i łącznicę telefoniczną. Inna ciekawostka to makiety służące wyszkoleniu, wykonane przez żołnierzy ze szkoły podoficerskiej, która szkoliła podoficerów obrony terytorialnej.
Osobnym elementem ekspozycji jest kolekcja starych zdjęć Prudnika – z okresu międzywojennego i lat powojennych. Są też czasopisma („Głos Weterana i Rezerwisty” – wydawnictwo ZŻWP, „Polska Zbrojna”), oraz wydawnictwa otrzymane od rezerwistów z Czech, jak również rzeźby autorstwa nieżyjącego już kpt. rez. Mieczysława Trepy. Ciekawostką są także wykonane z węgla puchary, otrzymane w przez garnizon w darze od kopalni „Rymer” w Rybniku Niedobczycach, która współpracowała z prudnicką jednostką wojskową.

ZŻWP kontynuuje tradycje niektórych organizacji żołnierskich z okresu międzywojennego, czy też Ligi Obrony Kraju (LOK), przy której tworzono Kluby Oficerów Rezerwy. Klub taki istniał także w Prudniku, zatem wystawione są jego puchary i dyplomy, głównie za udział w strzelectwie, oraz w innych konkurencjach.

Wystawa jest dostępna – nieodpłatnie – we wtorki i czwartki, w godz. od 10.00 do 12.00. Na zwiedzających czekają opiekunowie wystawy, którzy opowiedzą o zgromadzonych eksponatach.

***

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego powstał w 1981 roku, jednak wcześniej funkcjonował pod różnymi nazwami, a pod obecną działa od 2009 r. Zrzesza żołnierzy aktualnie służących w polskim wojsku, byłych żołnierzy zawodowych, a także żołnierzy rezerwy.
Związek jest organizacją pożytku publicznego, członkiem europejskiej organizacji stowarzyszeń wojskowych – EUROMIL i Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Prezesem Zarządu Powiatowego ZŻWP w Prudniku jest mjr mgr inż. rez. Tadeusz Płonka, a mjr rez. Stanisław Faber pełni funkcję sekretarza.

[nggallery id=99]

Bogusław Zator

Gazeta Prudnik24 – numer 287

Reklamy

Reklamy

Facebook