Prudnik24

Beata Wewiórka – malarstwo

28 marca
08:57 2012

Wernisaż prac Beaty Wewiórki odbędzie się w czwartek (29 marca) o godz. 17:30 w siedzibie Muzeum Ziemi Prudnickiej w Arsenale, ul. Chrobrego 5.

Beata Wewiórka zajmuje się malarstwem abstrakcyjnym, tak bowiem dalece upraszcza, odrealnia i umuzycznia swoje kompozycje, że stają się one oderwane od rzeczywistości.
W jej twórczości warstwa ilustracyjna nie jest ważna. Obrazy buduje się wprost, a poprzez odwołanie do swoistych środków wyrazu: rytm, kontrast, walor. Istotną rolę odgrywa w nich barwa, która tworzy nastrój.
Wielokrotnie tematem jej kompozycji są pory roku, a natchnienie czerpie z rodzinnego pejzażu, ale przede wszystkim oddaje się we władanie wyobraźni i fantazji.

Urodzona w 1966 w Opolu. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w St. Petersburgu w latach 1986-1992. Jest malarką i konserwatorką zabytków. Tytuł doktora sztuk plastycznych uzyskała na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 2009r. Od 1992 r. pracuje w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Obecnie jest starszym konserwatorem i kierownikiem Pracowni Konserwacji Zabytków.

Udział w ważniejszych wystawach zbiorowych i indywidualnych:
1994-2011 – Salon Jesienny w Opolu, 2001 – wystawa indywidualna malarstwa w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, 2003 – wystawa malarska w Poczdamie, 2004 – wystawa malarska w Holandii, 2004 – wystawa w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu „Konserwator artysta czy naukowiec”, 2004 – wystawa w Muzeum w Prudniku dorobku konserwatorów zabytków sekcji przy ZPAP w Katowicach, 2005 – wystawa malarska w Ostrawie, 2006 – wystawa malarska w Monachium, 2006 – wystawa Zachęt w Gdańsku, 2006 – wystawa w Rakowniku, 2011 – wystawa w Brukseli.

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia:
1999 – Grand Prix „Salonu Jesiennego 99” w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu,
2002 – Nagroda ZPAP Okręg Opolski „Salon Jesienny 02”,
2003 – Nagroda Prezydenta Miasta Opole „Salon Jesienny 03”,
2004 – Grand Prix „Salonu Jesiennego 04” w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu,
2005 – Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego „Dla Animatorów i Twórców Kultury”,
2011 – Wyróżnienie w konkursie na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa, organizowanym przez Generalnego Konserwatora Zabytków Rzeczpospolitej Polskiej.

Działalność w Stowarzyszeniach:
od 2003 członek Uniwersyteckiego Stowarzyszenia Na Rzecz Ratowania Zabytków Śląska Opolskiego, od 2005 wiceprezes ZPAP Okręgu Opolskiego,
od 2005 członek Komisji Zakupu „Opolskiego Towarzystwa Zaczęty Sztuk Pięknych”.
Odznaczenia Państwowe:
2003 Srebrna Odznaka „Za opiekę nad zabytkami” nadanego przez Ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej,
2010 Medal za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP.

Gazeta Prudnik24 – numer 283

Reklamy

ReklamyFacebook