Prudnik24

Policjant, który mi pomógł

24 kwietnia
09:10 2012

Trwa V edycja ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”, służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

W dotychczasowych czterech edycjach ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł” organizowanego przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia nadesłano łącznie 342 ważne zgłoszenia na 216 funkcjonariuszek i funkcjonariuszy policji (panie stanowią w tej grupie 1/6).
Aż trzy czwarte zgłoszeń przysłanych w ramach IV edycji konkursu, trwającej do 31 maja 2011 r., pochodziło od osób prywatnych, których bezpośrednio dotyczyła trudna sytuacja związana z przemocą w rodzinie. Głosujący najczęściej wskazywali na szczególne zaangażowanie i skuteczną pomoc ze strony dzielnicowego. Pozostałych 25% zgłoszeń dokonali specjaliści z placówek zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pomocy społecznej i szkół.

W zeszłorocznej edycji jedną z laureatek została sierż. Beata Rudzińska – dzielnicowa z Komisariatu Policji w Głuchołazach.

Kandydatury do tegorocznej edycji, można nadsyłać do 31 maja 2012 za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, a także tradycyjną pocztą („Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego do druku).

Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia”, patrona konkursu i laureatów konkursu z lat poprzednich. Rozstrzygnięcie V edycji konkursu nastąpi z końcem czerwca 2012 roku.

Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji, a jednym z patronów medialnych jest portal Prudnik24.pl.

Więcej o konkursie:
http://www.policjant.niebieskalinia.pl/

Gazeta Prudnik24 – numer 287

Reklamy

Reklamy

Facebook