Prudnik24

Szybowice mają nowy plac zabaw

Szybowice mają nowy plac zabaw
23 września
09:19 2013

W czwartek 19 września miało miejsce uroczyste otwarcie nowego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szybowicach.

Inwestycja o wartości ponad 60 tys. zł została zrealizowana głównie dzięki wsparciu  wrocławskiej firmy Green Bear – planującej w Szybowicach budowę farmy wiatrowej – która przekazała kwotę prawie 40 tys. zł. Pozostałe środki – blisko 21 tys. zł – pochodziły z Funduszu Sołeckiego Gminy Prudnik.

Wśród przybyłych gości znaleźli się: Magdalena Łabaziewicz, reprezentująca sponsora – firmę Green Bear, burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych, oraz przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu – Zofia Zeprzałka-Krzemień i Renata Heda – kierująca gminnym Wydziałem Inwestycji. Nie zabrakło także sołtysa wsi i radnego powiatu – Damiana Szepelawego, oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Odnowy Wsi Szybowice „Szybowiak”, na czele z prezes Aleksandrą Faszczowy-Trembecką. Obecni byli również: inspektor Bernarda Zub, radny Andrzej Gajewski oraz Jan Salamon – przedstawiciel firmy HOUT.

W roli głównej wystąpiły jednak dzieci z miejscowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,  prezentując program artystyczny w postaci wierszy i piosenek – niektórych w zabawny sposób odnoszących się do zaangażowania gminy w powstanie placu zabaw. Przedstawiły także swoją wersję regulaminu dla tego miejsca.

Podczas krótkich przemówień Magdalena Łabaziewicz podziwiała aktywność lokalnej społeczności. Przyznała, że koncepcja budowy placu zabaw bardzo spodobała się firmie Green Bear, która Polsce zainstalowała jedną farmę wiatrową i pracuje nad kilkunastoma następnymi.

Franciszek Fejdych przypomniał, że wśród ostatnich inwestycji we wsi ta jest szczególna, bo po raz pierwszy do chęci mieszkańców i inicjatywy Rady Sołeckiej dołączył tak dobry sponsor, jak Green Bear. Dzieciom życzył dobrego i bezpiecznego korzystania z placu zabaw. Sołtys Damian Szepelawy podkreślił, że choć trzeba było pokonać kilka przeszkód, wiele można zrobić, jeśli jest dobra wola, wytrwałość w dążeniu do celu i współdziałanie mieszkańców wsi, urzędników (m.in. z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu), oraz lokalnego biznesu.

Następnie nastąpiło przecięcie wstęgi pamiątkowej i poświęcenie placu przez księdza proboszcza, Mariusza Budziarka. Nie był to jednak ostatni punkt programu, bo gospodarz placówki przygotował jeszcze niespodziankę. Franciszek Dendewicz – z wykształcenia historyk – przyznał, że pierwotnie otwarcie placu zabaw miało odbyć się tydzień wcześniej, zatem w 330. rocznicę wiktorii wiedeńskiej Jana III Sobieskiego. Ponieważ król, wracając spod Wiednia, posadził na Śląsku lipy – zwane później jego imieniem. Zwyczaj ten upowszechnił się w Polsce podczas kolejnych rocznic zwycięstwa nad Turkami. Franciszek Dendewicz postanowił posadzić lipę także na nowym plac zabaw – w nadziei, że kiedyś w cieniu jej konarów można będzie zasiąść i raczyć się kawą z miodem. Napój ten serwuje słynna wiedeńska kawiarnia, założona przez po odsieczy przez Jerzego Franciszka Kulczyckiego, który wielokrotnie przedzierał do obozu Jana III i przekazywał do Wiednia wieści o mającej nadejść pomocy. Pod korzeniami szybowickiej lipy umieszczono zdobioną ręcznie butelkę, zawierającą kartki z nazwiskami wszystkich dzieci z ZSP w Szybowicach.

Po posadzeniu drzewka można pozostało tylko przetestować nowe urządzenia na placu. Dzieci zrobiły to już wcześniej, więc po uroczystości okazję mieli dorośli.

Gazeta Prudnik24 – numer 288

Reklamy

Reklamy

Facebook