Prudnik24

Darmowe szkolenie dla przedsiębiorców

25 września
15:41 2013

W połowie listopada w Starostwie Powiatowym w Prudniku, odbędzie się szkolenie dla przedsiębiorców, których działalność powoduje korzystanie ze środowiska oraz przedsiębiorców zajmujących się zagospodarowaniem i wytwarzaniem odpadków na terenie powiatu prudnickiego.

Szkolenie odbędzie się 14 listopada 2013 r., w sali konferencyjnej prudnickiego starostwa (ul. Kościuszki 76), w godzinach 10:00 – 13:00.

Aby zgłosić się na szkolenie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go w wersji elektronicznej na adres dos@opolskie.pl lub faksem pod numer (77) 4429310, do 11 listopada 2013 roku. Liczba miejsc jest ograniczona i obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacji o szkoleniu udzielane są pod numerami telefonów: (77) 4429355, 4429357 lub mailem: dos@opolskie.pl.

Na szkoleniu zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
– Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadam: Informacja na temat nowych obowiązków wynikających z ustawy o odpadach, znowelizowanej ustawy POŚ, o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawy o bateriach i akumulatorach, ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową.
– Opłaty za korzystanie ze środowiska: Informacja na temat obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska.
– Geologia: Informacja dotycząca koncesji geologicznych i opłat koncesyjnych.
– Substancje stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, czyli azbestu i PCB: Informacja na temat obowiązków sprawozdawczych z tego zakresu oraz krótka informacja gdzie szukać informacji  na temat szkodliwości substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.
– Informacje na temat sprawozdawczości: Informacja na temat sprawozdawczości wynikających z ww. tematów.

(źródło: Starostwo Powiatowe w Prudniku)

Gazeta Prudnik24 – numer 288

Reklamy

Reklamy

Facebook