Prudnik24

SOSW świętował półwiecze

SOSW świętował półwiecze
22 października
09:53 2013

W piątek 11 października br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku odbyła się podwójna uroczystość – jubileusz 50-lecia istnienia, oraz nadanie placówce imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu i otrzymanie przez nią sztandaru.

Na początku dyrektor SOSW, Eugeniusz Kurpiel przywitał licznie przybyłych gości, na czele z Henryką Krzywonos-Strycharską – doradcą Rzecznika Praw Dziecka, oraz kawalerami Orderu Uśmiechu w osobach: ks. bp Antoniego Długosza, Heleny Wąchały oraz Mirosława Mandrygi (który będąc szefem PFRON w Opolu wiele zrobił dla ośrodka). Obecni byli przedstawiciele władz oświatowych – m.in. Liliana Bisowska z Kuratorium Oświaty w Opolu, dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku – Maria Strońska, oraz dyrektorzy szkół powiatowych i gminnych. Władze samorządowe reprezentowali: starosta Radosław Roszkowski, wiceprzewodnicząca rady powiatu – Marzena Kędra, oraz burmistrz Prudnika – Franciszek Fejdych.

Przybyli także dyrektorzy SOSW z województwa opolskiego – z Głogówka, Głubczyc, Leśnicy i Nysy – oraz dyrektorzy Zespołów Szkół Specjalnych z Krapkowic, Zawadzkiego, jak i dyrektor zaprzyjaźnionej szkoły z Czech – Jiri Kropać z Zakladni Szkoła Mesto Albrechtice.

Nie zabrakło też przedstawicieli służb mundurowych – policji, straży pożarnej, aresztu śledczego, Nadleśnictwa Prudnik – a także gości z jednostek samorządowych: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku, Państwowej Szkoły Muzycznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Prudnickiego Ośrodka Kultury, Muzeum Ziemi Prudnickiej, Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku.

Na sali zasiedli również reprezentanci instytucji, które od lat współpracują z SOSW, udzielając wsparcia finansowego: przychodni lekarskiej Medicus, przychodni Optima Medycyna SA, prudnickiego oddziału PTTK, Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa ,,Ja i Ty”, oraz Spółdzielni Pionier.

Zanim nastąpiło oficjalne nadanie ośrodkowi imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu, opiekun samorządu uczniowskiego, Małgorzata Zerner, przedstawiła jak do tego doszło. Pomysł zrodził się w czerwcu 2012 r., po spotkaniu z Rzecznikiem Praw Dziecka i Kanclerzem Kapituły Orderu Uśmiechu, Markiem Michalakiem. Propozycja została przedstawiona  społeczności szkolnej, a następnie przez cały następny rok szkolny prowadzono działania związane z poznaniem przyszłego patrona szkoły,  przedstawiając uczniom m.in. historię orderu, czy sylwetki jego kawalerów. W zespołach terapeutycznych przeprowadzono konkurs na przedstawienie emblematu orderu przy użyciu rożnych technik plastycznych. Cała społeczność szkolna zaakceptowała pomysł nadania placówce imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Oficjalne nadanie ośrdkowi imienia poprzedziło odczytanie przez wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Prudnickiego – Marzenę Kędrę – treści uchwały rady w tej sprawie, podjętej 28 maja br. Szkoła otrzymała również sztandar, zaprojektowany przez Jacka Adamczuka i własne logo, którego autorem jest Sławomir Puzio.

Zaprzysiężenia sztandaru i nadania imienia SOSW w Prudniku dokonali: Henryka Krzywonos-Strycharska, starosta prudnicki Radosław Roszkowski, a także dyrektor ośrodka, Eugeniusz Kurpiel. Sztandar został również poświęcony przez ks. bp Antoniego Długosza.

Chwilę później po raz pierwszy oficjalnie wykonany został hymn prudnickiego SOSW, który powstał na okazję nadania szkole imienia – autorkami jego tekstu są Alina Barłoga i Jolanta Kisiel, a w tworzenie muzyki włączyła się także Małgorzata Zerner. Słowa hymnu nawołują do nie poddawania się trudnościom, jakie spotykają nas w życiu, a także do Kawalerów Uśmiechu – ludzi, którzy w potrzebie zawsze służą pomocną dłonią, są pogodni i niosą radość dzieciom.

W dalszej części uroczystości dyr. Eugeniusz Kurpiel przedstawił najważniejsze fakty z historii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku, uwzględniając m.in. kilkukrotne zmiany siedziby, stopniowy rozwój realizowanych form kształcenia, i jak zmieniała się liczba uczniów (do czerwca 2013 r. szkołę podstawową ukończyło 1081 uczniów, a gimnazjum – 214. Pracę w szkole podjęło przez lata ok. 120 nauczycieli. Obecnie grono pedagogiczne liczy 43 nauczycieli, a w ośrodku uczy się 120 uczniów). Przypomniał także poprzednich dyrektorów placówki.

Ośrodek przez lata przezwyciężał szereg trudności lokalowych czy kadrowych, jednak nieprzerwanie stanowił bazę do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością, organizując proces kształcenia i odnosząc wiele sukcesów, z których najważniejszy to wychowanie wielu pokoleń dzieci i młodzieży, które odnalazły swoje bezpieczne miejsce w dorosłej rzeczywistości.

Zebrani obejrzeli również prezentację „Z biegiem lat, z biegiem dni…”, będącą uzupełnieniem prelekcji, pokazującą także współczesne oblicze prudnickiego SOSW, oraz nawiązującą do aktualnych osiągnięć wychowawczych.

Był to jednak jedynie wstęp do kolejnych przygotowanych atrakcji, bo przed gośćmi zaprezentowali się uczniowie ośrodka. Publiczność wysłuchała więc popisów wokalnych, obejrzała występy sceniczne, w tym zabawną adaptację historii o Calineczce, a na koniec mogła podziwiać umiejętności akrobatyczne grupy dziewcząt. Wszystkie występy zasłużenie nagradzano gromkimi oklaskami.

Po tej części przyszła pora na gratulacje, życzenia, które wyraziło wielu spośród zaproszonych gości, w tym m.in.: Henryka Krzywonos-Strycharska, kawaler orderu uśmiechu – Mirosław Mandryga, a także przedstawiciele: Kuratorium Oświaty w Opolu, władz powiatowych i gminnych, jak też instytucji od lat wspierających ośrodek. Nam szczególnie przypadły do gustu słowa Tomasza Kuszły – prezesa zarządu Spółdzielni Pionier, który stwierdził, że 50 lat to wiek, który bywa uważany za szacowny, ale nietrudno dostrzec, że prudnicki SOSW ma duszę nastolatka – pełnego energii i szukającego nowych wyzwań.

Odczytano także treść listów przesłanych przez instytucje i osoby, które nie mogły osobiście przybyć na tę uroczystość:  Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka, poseł na Sejm RP – Janinę Okrągłą, Opolskiego Kuratora Oświaty – Halinę Bilik, szefową Polskiej Akcji Humanitarnej – Janinę Ochojską, a także Bożenę Walter – prezes Fundacji TVN „Nie jesteś sam” i Małgorzatę Musierowicz – autorkę książek dla dzieci.

Po zakończonej części oficjalnej była jeszcze możliwość zwiedzenia ośrodka, i do odbycia luźnych rozmów podczas przygotowanego poczęstunku, a także wpisania się do księgi pamiątkowej.

Gazeta Prudnik24 – numer 194

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook