Prudnik24

PUP: można rejestrować się przez Internet!

PUP: można rejestrować się przez Internet!
21 listopada
13:07 2013

Jak poinformował nas Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, osoby bezrobotne mogą rejestrować się już w urzędzie za pomocą Internetu. Taki sposób rejestracji jest możliwy od 27 maja 2013 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.

Aby zarejestrować się poprzez Internet, należy wejść na stronę www.praca.gov.pl i wypełnić  formularz. Należy podać w nim między innymi dane osobowe, posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz okresy zatrudnienia.

Rejestracja może przebiegać na dwa sposoby:

1)    Rejestracja w powiatowym urzędzie pracyten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie w celu rejestracji. Do formularza rejestracji konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów niezbędnych do rejestracji. Formularz należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Dniem rejestracji jest data zarejestrowania się na stronie. Wizyta u pośrednika pracy dla osób z prawem do zasiłku wyznaczana jest w ciągu 7 dni , natomiast dla osób bez prawa do zasiłku w ciągu 30 dni od dnia zarejestrowania się.

2)    Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy ten rodzaj nie wymaga podpisania formularza podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Wybierając ten rodzaj rejestracji, zostanie wyznaczona data wizyty w urzędzie.  Dokumenty niezbędne do rejestracji należy dostarczyć na wizycie wyznaczonej przez system. Dniem rejestracji jest data wizyty w urzędzie i złożenia kompletu dokumentów.

Należy przestrzegać wyznaczonej godziny zgłoszenia do rejestracji, ponieważ w przypadku niestawienia się na wizytę rejestracyjną wszystkie podane dane zostaną usunięte z systemu.

Oczywiście nadal będzie dostępna możliwość dokonania rejestracji bezpośrednio w urzędzie pracy.

Gazeta Prudnik24 – numer 283

Reklamy

ReklamyFacebook