Prudnik24

Prudniczanie w programie „Europa dla obywateli”

Prudniczanie w programie „Europa dla obywateli”
05 grudnia
09:50 2013

Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza wzięło udział w akcji „Donieś na sąsiada! Niech mu się dostanie!”, realizowanej w ramach programu „Europa dla Obywateli”, zostając jej ścisłym finalistą.

Akcja „Donieś na sąsiada!” to plebiscyt na najbardziej zaangażowaną obywatelsko organizację. Ma ona uświadomić Polakom, jak wiele instytucji i osób angażuje się w działania obywatelskie. Zwraca uwagę na wagę aktywności społecznej oraz zachęca do niej. Jednocześnie ma pomóc już działającym organizacjom w promocji ich działań, poszerzeniu aktywności.

Do plebiscytu można było zgłaszać instytucje wyróżniające się w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, działające na rzecz lokalnej społeczności poprzez: zaangażowanie w wychowanie i edukację, kulturę, opiekę nad starszymi i chorymi, troskę o środowisko, tworzenie nowych miejsc pracy, czy resocjalizację.

Spośród kilkudziesięciu nadesłanych zgłoszeń jury plebiscytu wyłoniło pięciu finalistów, wśród których znalazło się także Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. Zatem już sam awans do finału trzeba uznać za duży sukces.

Na stronie www.akcja-doniesnasasiada.pl uzasadniono, dlaczego prudniczanie zasługują na wyróżnienie:

„Stowarzyszenie, razem z Uniwersytetem Złotego Wieku „Pokolenia” ma ogromny, pozytywny wpływ na środowisko, w którym działa. Obejmuje tym działaniem bardzo szerokie kręgi ludzi, (…) łączy we współdziałaniu osób starszych i młodzieży idee dwóch, a czasem i trzech pokoleń.”

Dodano też, że działania stowarzyszenia „(…) promują aktywność społeczną, budują postawę obywatelską wśród mieszkańców, tworzą wzorce, standardy i dają przykład jak działać efektywnie i jak wiele można dokonać we wspólnym działaniu.”

Wskazywano też na wzorcową współpracę z władzą samorządową, jako wzór dla innych regionów, gdzie śladem Prudnika realizuje się podobne zadania. Wspomniano również o udziale w licznych akcjach, projektach i konkursach. Jako przykład ponadlokalnego działania, oddziałującego poza własnym środowiskiem wskazano prudnicką, regionalną konferencję przedstawicieli 21 uniwersytetów trzeciego wieku z województw: dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego, która odbyła się we wrześniu tego roku.

Wyboru zwycięzcy plebiscytu dokonali użytkownicy facebook’a oddając „like” pod najbardziej, ich zdaniem, zaangażowanymi społecznie kandydatami. W finałowym głosowaniu prudnickie stowarzyszenie zajęło trzecie miejsce, ustępując ostatecznie jedynie zwycięzcy plebiscytu – Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu – a także Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje. Prudniczanie pokonali za to Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, a także Stowarzyszenie Fenix.

Program „Europa dla Obywateli” oferuje dotacje na realizację międzynarodowych projektów społecznych, edukacyjnych i kulturalnych. Dofinansowuje projekty promujące model demokracji uczestniczącej, w ramach której obywatele 27 państw aktywnie biorą udział w życiu UE, oraz przełamują bariery językowe i kulturowe poprzez dialog obywatelski. Zaletą programu jest konieczność włączania do projektów zwykłych obywateli.

Projekty realizowane w jego ramach mogą przybierać formę wolnych spotkań, konferencji, paneli dyskusyjnych, zawodów sportowych, warsztatów artystycznych, konkursów, stron internetowych, publikacji, filmów.

O granty w programie „Europa dla Obywateli” mogą ubiegać się organy samorządowe, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne lub pożytku publicznego.

Program angażuje społeczności lokalne do działania, wspiera inicjatywy oddolne o wymiarze międzynarodowym, oraz działalność organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

 

W ramach programu realizowane są cztery działania, nawiązujące do aktywnego obywatelstwa:

„Aktywni Obywatele dla Europy” – aktywizacja mieszkańców jednego kraju do współpracy z mieszkańcami innych krajów europejskich.

„Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie” – wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i organizacji badających europejski porządek publiczny.

„Razem dla Europy” – wydarzenia medialne organizowane przez Komisję Europejską na rzecz zwiększenia poczucia jedności w Europie; badania poczucia solidarności na Starym Kontynencie.

„Aktywna Pamięć Europejska” – realizowane przez władze lokalne, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe i edukacyjne, organizacje religijne i inne podmioty, w celu upamiętnienia miejsc i ofiar reżimów nazistowskiego i stalinowskiego.

Więcej informacji o programie na stronie: www.europadlaobywateli.pl

Gazeta Prudnik24 – numer 287

Reklamy

Reklamy

Facebook