Prudnik24

Miasto gotowe na zimę?

Miasto gotowe na zimę?
12 grudnia
08:48 2013

Początek grudnia to czas, kiedy wprowadzane są ostatnie szlify do programu „Akcja Zima”. W Prudniku znajduje się kilkanaście dróg, które należą do różnych podmiotów, dlatego miasto zostało podzielone na kilka stref odśnieżania.

Pierwszy atak zimy miasto ma już za sobą, choć ze względu na niewielką ilość opadów można uznać, że była to co najwyżej próba generalna. Jednak, aby jak najlepiej zapanować nad zimowym żywiołem, pod koniec listopada w Urzędzie Miasta i Gminy odbyła się narada zarządców dróg, które znajdują się  na terenie gminy Prudnik. Obecni na spotkaniu skoordynowali swoje działania w ramach „Akcji Zima”.

Podobnie jak w roku ubiegłym, Prudnik zostanie podzielony na 4 strefy odśnieżania, w których prace łagodzące skutki niskiej temperatury i opadów śniegu, będą prowadzone w odpowiednich godzinach, tak aby nie utrudniać ruchu i nie korkować miasta.

O drogi gminne dbać będzie firma Remondis Opole, która wygrała przetarg i podpisała umowę ryczałtową z gminą. W przypadku takiej konstrukcji umowy, niezależnie od długości trwania zimy i intensywności opadów, spółka zobowiązała się do bieżącego utrzymania dróg bez dodatkowych kosztów. Firma Remondis uruchomiła 24 godziną infolinię – 77 42 76 111, 601 499 348, 693 223 390, 667 080 404 – pod te numery telefonów należy zgłaszać wszelkie problemy związane z przejezdnością dróg gminnych. W przypadku wątpliwości, do kogo należy dana droga, można się kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pod numerami telefonów: 77 406 62 62, 77 406 62 12.

Powiat prudnicki zarządza szlakami komunikacyjnymi o długości aż 300 km, jednak w tym roku na odśnieżanie przeznaczy kilka tysięcy złotych mniej. Kilka dróg o niewielkim znaczeniu dla komunikacji i gospodarki, nie będzie odśnieżanych. Za zimowe utrzymanie dróg odpowiedzialna będzie firma HOUT Jan Salamon. W razie wątpliwości należy kontaktować się z numerami 77 438 17 51, 77 438 17 52 (od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530), 77 436 88 97 (dni wolne od pracy w godz. 1530 – 730).

Przez teren Prudnika przebiegają dwie drogi krajowe – nr 40 i 41 (ul. Kościuszki, Armii Krajowej, Batorego, Wiejska, Powstańców Śląskich i obwodnica miasta), które znajdują się pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Opolu, region w Nysie. Zgodnie z odgórnym zarządzeniem skutki opadów nie powinny zalegać na drodze dłużej niż 3 godziny. Gdyby jednak drogi pod zarządem GDDiK nie były przejezdne, należy powiadomić dyspozytora dyżurującego pod nr tel. 77 435 54 06, 77 433 24 78, 77 433 23 97.

Na terenie miasta znajduję się także wiele dróg i chodników, które znajdują się pod zarządem innych, mniejszych podmiotów. O drogi wewnętrzne i chodniki przy swoich nieruchomościach dba Spółdzielnia Mieszkaniowa i wszelkie problemy należy w tym przypadku zgłosić na nr tel.: 664 194 825, 600 976 821, 796 740 336. Chodniki przy swoich budynkach odśnieża także ZBK i TBS, które na zgłoszenia czeka pod numerami telefonów: 77 406 86 50, 77 406 83 53, 512 233 021, 500 170 084. O miejsca w strefie płatnego parkowania dba firma Info-Tech, do której w razie problemów należy dzwonić pod numery: 77 436 11 44, 501 457 836.

Miejmy nadzieję, że w tym roku zima potraktuje nas łagodnie, a nawet gdyby aura nie sprzyjała, to wszystkie chodniki i drogi będą odpowiednio utrzymane.

Gazeta Prudnik24 – numer 288

Reklamy

Reklamy

Facebook