Prudnik24

Rondo imienia…

Rondo imienia…
21 lutego
09:21 2014

Podczas styczniowej sesji Rady miasta przedstawione zostały dwa projekty nadania nazw dwóm prudnickim rondom.

Ronda w gminie Prudnik pozostają w większości przypadków bezimienne. Niedawno radni z Lubrzy podjęli uchwałę, by rondu przy prudnickiej obwodnicy i drodze wojewódzkiej nr 414 nadać imię Stanisława Szozdy. Pozostałe dwa ronda mogą w niedługim czasie również otrzymać nazwy.

Jeden z przedstawionych projektów, który jest popierany przez część radnych, ma na celu uhonorowanie kolarza Franciszka Surmińskiego – mistrza Polski w kolarstwie przełajowym z roku 1969. Na jego część nazwane ma być rondo przy wyjeździe z Prudnika w kierunku Niemysłowic.

Drugim z przedstawionych pomysłów jest inicjatywa prudnickiego koła Młodzieży Wszechpolskiej i klubu Fundacji Sapere Aude. Wyżej wymienione organizacje chcą, by rodno u zbiegu ulicy Batorego, Powstańców Śląskich, Wiejskiej i Skowrońskiego nazwać imieniem Żołnierzy Wyklętych.

W obu tych przypadkach burmistrz zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, które zarządzone zostaną na najbliższej, lutowej sesji rady miasta. Tryb i „wygląd” konsultacji w gminie Prudnik, opisany jest w uchwale z dnia 18.01.2005 r.
Sposób ich przeprowadzenia wyjaśnia Marek Radom, sekretarz gminy Prudnik:
Na najbliższej lutowej sesji Rada Miejska zarządzi przeprowadzenie konsultacji. Mogą one być przeprowadzone w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami lub ankiet zawierających pisemne zapytanie dotyczące problematyki objętej konsultacjami. Obie możliwe formy można ze sobą łączyć. Wcześniej Rada będzie zobowiązana podać do publicznej wiadomości zakres, formę oraz zasięg konsultacji. Warunkiem udziału w konsultacjach jest posiadanie czynnego prawa wyborczego, a więc wziąć udział będą mogły te osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują na obszarze gminy Prudnik.

Jeśli na najbliższej sesji Rady Miasta zostanie podjęta decyzja o konsultacjach społecznych, zostaną one przeprowadzone najpewniej w połowie marca, tak, aby wyniki zostały przedstawione podczas kolejnego posiedzenia prudnickich radnych.

Gazeta Prudnik24 – numer 288

Reklamy

Reklamy

Facebook