Prudnik24

Dotacje z językiem angielskim w tle

Dotacje z językiem angielskim w tle
24 marca
16:06 2014

Gminy w całej Polsce, a więc również gmina Prudnik, zostaną wsparte przez Państwo dotacjami przedszkolnymi. Nie pokryją one wszystkich wydatków przedszkolnych, ale obniżą koszty funkcjonowania samorządów.  

Finansowe wsparcie udzielane przedszkolom to zadanie własne gmin. Do tej pory samorządy realizowały je ze swoich budżetów, teraz natomiast, w wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty, otrzymają wsparcie z budżetu państwa. Spośród województw najmniej pieniędzy otrzyma Opolszczyzna – około 37 milionów zł.  W przypadku gminy Prudnik państwowa dotacja wyniesie ponad milion zł.

Z tego tytułu, w ramach poprawy usług, po feriach zimowych we wszystkich gminnych przedszkolach wprowadzono darmowe zajęcia z języka angielskiego.

Wiele firm zewnętrznych chciało wejść do naszych przedszkoli – mówi burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych. – Firmy te chciały wynajmować pomieszczenia za najmniejszą opłatą, a potem pobierać od rodziców pieniądze z tytułu nauki angielskiego. Skoro i tak  jesteśmy zmuszeni do tworzenia dodatkowych zajęć, postanowiliśmy więc wprowadzić do przedszkoli właśnie język angielski – tłumaczy.

W tej sytuacji koszty opłacenia nauczycieli pokrywa Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku. Pedagodzy ci mają wytypowane przedszkola, w których przeprowadzają zajęcia. W ciągu tygodnia odbywa się jedna godzina nauki języka angielskiego.

Gazeta Prudnik24 – numer 209

Reklamy

 

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook