Prudnik24

Apel o pomoc dla PKPS

25 marca
09:28 2014

PKPS logoPolski Komitet Pomocy Społecznej w Prudniku potrzebuje wsparcia finansowego.  Bez niego dalsza działalność i kontynuacja pomocy najuboższym i osobom w trudnej sytuacji życiowej z terenu całego powiatu prudnickiego staną pod znakiem zapytania.

Polski Komitet Pomocy Społecznej to stowarzyszenie charytatywne, z siedzibą władz centralnych w Warszawie, które w całym kraju prowadzi wiele stacjonarnych placówek pomocy społecznej i opieki medycznej.

Jego misją jest niesienie udzielanie materialnego i organizacyjnego wsparcia oraz przywracanie nadziei i poczucia bezpieczeństwa ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności biednym, bezdomnym, samotnym i opuszczonym.

W Prudniku miesięcznie z pomocy żywnościowej korzysta około 150 osób. Co drugi dzień wydawane jest pieczywo, oprócz tego jest też pomoc żywnościowa z Unii Europejskiej. Jednak w tym drugim przypadku trzeba zorganizować transport z hurtowni tych produktów z Kluczborka. Tylko w ubiegłym roku potrzebującym wydanych zostało ponad 53 tony produktów żywnościowych.

Stowarzyszenie utrzymuje się jedynie ze składek i wszelkiego rodzaju darowizn. Nie posiada w Prudniku etatowych pracowników. Pani Czesława Brożek od lat pracuje społecznie, a panie w biurze przy ul. Klasztornej są stażystkami. Od beneficjentów pomocy społecznej pobierane są składki – miesięcznie 1 zł – jednak nie wystarczy to na wszystkie potrzeby, w tym opłacenie rachunków za czynsz i media.

Kierownik prudnickiego biura PKPS apeluje o przekazywanie choćby niewielkich datków na prudnickie konto stowarzyszenia. PKPS nie ma obecnie statusu Organizacji Pożytku Publicznego, zatem nie może pozyskiwać środków w ramach „1%”.

– Wiemy, że czasy są trudne, także dla przedsiębiorstw – zwłaszcza w Prudniku i okolicy – ale liczymy na dobre serce ludzi, którzy zechcą nas wspomóc. Każda kwota – nawet 100 zł – będzie dla nas na wagę złota – przekonuje Czesława Brożek.

Nr konta w Banku Spółdzielczym w Prudniku:
78 8905 0000 2000 0015 2868 0001

PKPS – biuro w Prudniku
ul. Klasztorna 4, I piętro

kontakt:
Czesława Brożek
tel. 662 046 227
lub osobiście w pok. nr 7 w UM w Prudniku

Gazeta Prudnik24 – numer 264

Reklamy 

ReklamyFacebook