Prudnik24

Czy zaoszczędziliśmy na Akcji Zima?

Czy zaoszczędziliśmy na Akcji Zima?
18 kwietnia
12:52 2014

Miniona zima była wyjątkowo lekka. Warto zatem przyjrzeć się, jak ten stan rzeczy przełożył się na środki finansowe, przeznaczone na zwalczanie jej skutków, których, tym razem, w zasadzie… nie było. Sprawdziliśmy ile – i czy – gmina Prudnik i powiat prudnicki zaoszczędziły na Akcji Zima oraz na co zamierzają przeznaczyć rzeczone środki. Okazuje się, że w tym względzie sytuacja gminy i powiatu prezentuje się zupełnie inaczej.    

Gmina Prudnik w zasadzie nie zaoszczędziła ani grosza, co jednak okazuje się zupełnie zrozumiałe, gdy przyjrzymy się bliżej umowie, jaką gmina zawarła z firmą Remondis na „Oczyszczanie miasta i gminy Prudnik” w terminie od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. Wspomniany dokument, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, był umową ryczałtową, która obejmuje jednocześnie zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Prudnik. Koszty tych prac są liczone łączne za okres letni i zimowy. Jak poinformował naszą redakcję sekretarz gminy Prudnik Marek Radom, ryczałtowy tryb płatności za usługi objęte przetargiem sprawia, iż nie można wskazać określonej puli pieniężnej przeznaczonej na realizację „Akcji Zima”.

Zgodnie z umową, w sytuacji braku opadów śniegu, wykonawca prowadził utrzymanie czystości tak jak w okresie letnim, zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem. W związku z powyższym nie ma możliwości wskazania oszczędności podczas realizacji w/w umowy – przekazał nam sekretarz gminy.

A co z powiatem? Tu sytuacja wygląda zgoła inaczej. Okazuje się, że tegoroczna zima faktycznie pozwoliła zaoszczędzić znaczne środki finansowe. Już samo porównanie średnich rocznych wydatków na Akcję Zima – 550 tysięcy zł. ze środkami, jakie spożytkowano na przełomie ubiegłego i obecnego roku – zaledwie 73 tysiące zł., pokazuje łaskawość, z jaką podeszła do nas w minionym okresie natura. Czy mamy się jednak z czego cieszyć? Niezupełnie.

Ten rok określiłabym mianem totalnej anomalii – mówi naszej redakcji Aleksandra Kawecka – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu. – W lecie możemy spodziewać się dużo robactwa i wirusów, które zostały niewymrożone. Nie było też opadów śniegu, grunty są przesuszone, więc może być problem z plonami – prognozuje.

Tymczasem wróćmy do liczb. Jak dowiedzieliśmy się od Aleksandry Kaweckiej, pierwotnie na Akcję Zima przeznaczonych było około 685 tysięcy zł, z czego, jak już zostało wyżej wspomniane, wydane zostało około 73 tysiące. Na co więc zostaną przeznaczone zaoszczędzone środki? Jak się okazuje, w większości na inwestycje drogowe, a tych – jak wiadomo – nigdy nie brakuje. Pieniądze zostaną więc spożytkowane na remont drogi Zwiastowice – Ucieszków w gminie Głogówek, remont mostu w Kierpniu, remont mostu w Białej, modernizację drogi w Józefowie, poprawę odwodnienia jednej z dróg w Głogówku i odwodnienie kawałka drogi w Twardawie, a także remont i budowę chodników w Chrzelicach, Łączniku, Kolnowicach, Lubrzy, Śmiczu i Niemysłowicach wraz z gminą i sołectwem. Planuje się ponadto wymianę barier zabezpieczających wysoką skarpę na drodze w miejscowości Kierpień.

Z zaoszczędzonych środków sfinansowaliśmy także, za kwotę 3400 zł, transport kamienia z Dębowca do miejscowości Leśnik, gdzie mieszkańcy sami się zorganizowali i wykonali  ścinkę pobocza, które zostanie utwardzone właśnie tym materiałem – wyjaśnia Aleksandra Kawecka. Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu poinformowała nas również, iż dysponuje rezerwą w wysokości 15 tysięcy zł. na zakup, bądź naprawę walca do remontu dróg.

Mamy także rezerwę wynoszącą około 30 tysięcy zł. na wypadek, gdyby coś się działo w kwietniu bądź listopadzie tego roku. Pogoda bywa bowiem nieprzewidywalna – podkreśla nasza rozmówczyni.

Gazeta Prudnik24 – numer 288

Reklamy

Reklamy

Facebook