Prudnik24

Opolskie Kwitnące

20 maja
09:20 2014

opolskie_kwitnace14Zarząd Województwa Opolskiego już po raz szósty ogłasza konkurs dla mieszkańców, samorządów lokalnych, stowarzyszeń i instytucji z województwa opolskiego pn. „Opolskie Kwitnące”.

Celem konkursu „Opolskie Kwitnące 2014” jest wyłonienie najpiękniej ukwieconych i zadbanych posesji prywatnych oraz terenów i obiektów publicznych w województwie opolskim.

Konkurs realizowany jest w ramach Planu Marketingu Regionalnego Województwa Opolskiego „Opolskie Kwitnące” i ma za zadanie zbudowanie pozytywnego wizerunku województwa opolskiego jako regionu pięknego, zadbanego, czystego, wygodnego do bycia i życia.

Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach:
– Najpiękniej ukwiecona wieś,
– Obiekt prywatny,
– Obiekt dostępności publicznej,

a rozstrzygany na szczeblu wojewódzkim.

Działania podejmowane w ramach realizacji konkursowego celu są doskonałą promocją współpracy pomiędzy mieszkańcami. Powodują wśród nich pobudzenie aktywności oraz wpływają na wzrost świadomości ekologicznej.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać na adres Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO do 6 czerwca 2014 r.

Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w plikach do pobrania poniżej.

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

(źródło: UMWO)

Gazeta Prudnik24 – numer 288

Reklamy

Reklamy

Facebook