Prudnik24

SOSW: Nowa pracownia gastronomiczna

SOSW: Nowa pracownia gastronomiczna
19 czerwca
19:33 2014

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku od niedawna korzystają z nowej pracowni gastronomicznej. Szkoła pozyskała środki przystępując do   projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy”.

SOSW w Prudniku od trzech lat funkcjonuje na rynku jako szkoła zawodowa. Jego dyrektor, Eugeniusz Kurpiel, jest przekonany, że szkolnictwo specjalne może z powodzeniem konkurować na rynku edukacji zawodowej. Dlatego chce rozszerzyć tę działalność i zwiększyć jej efektywność.

Kadrze ośrodka zależy, by jego uczniowie byli w pełni przygotowani do wejścia na rynek pracy, który dziś wymaga odpowiednich umiejętności oraz zdolności. Jak zapewnia dyrektor, z powodzeniem zdają oni egzaminy.
– Potrafiliśmy ich przygotować nawet w takich warunkach, jakie mieliśmy do tej pory. W zeszłym roku cała grupa, licząca czterech kucharzy, zaliczyła część praktyczną. Zdawali na tych samych zasadach, jak pozostali uczniowie, którzy kończą szkoły gastronomiczne – mówi Eugeniusz Kurpiel. Dodaje, że obecnie w szkole samych tylko kucharzy jest piętnastu. Od przyszłego roku szkolnego w wielozawodowej szkole zasadniczej będzie brało udział 30 uczniów, a zgłoszenia dalej napływają.

Z myślą o rozwoju kształcenia zawodowego szkoła przystąpiła do projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy”, którego jednym z elementów było utworzenie pracowni gastronomicznej. Projekt realizuje Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.
– Wyposażenie pracowni dofinansowało kwotą 60 tys. zł RCRE, nasz udział własny wyniósł 12 tys. zł. Za te pieniądze zostało zaadoptowane pomieszczenie na parterze, blisko stołówki, aby była dobra komunikacja między kuchnią a tą pracownią. Wykonano sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, wentylację, pomieszczenie zostało też wykafelkowane, pomalowane i położono nową podłogę oraz wykładzinę, spełniającą wszelkie niezbędne wymogi sanitarne, oraz antypoślizgową. Pracownia została wyposażona we wszelkie niezbędne urządzenia – mówił dyrektor SOSW podczas oficjalnego otwarcia pracowni w dniu 16 maja br.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych (burmistrz Prudnika i starosta prudnicki) oświatowych, (Maria Strońska, dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Prudniku, oraz Marzena Kędra, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Promocji Powiatu) a także Mieczysław Biel, kierownik Pracowni Kształcenia Zawodowego w RCRE.

Przedstawiciel RCRE mówił, że projekt „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy” jest już piątą edycją dedykowaną szkolnictwu zawodowemu i potrwa do maja przyszłego roku. Uczestniczą w nim 54 szkoły zawodowe z Opolszczyzny, w których doposażono pracownie kształcenia zawodowego. Średnio na jedną szkołę przeznaczano kwotę 120 tys. zł, a wkład własny jednostek prowadzących wynosił 20%.
– Dzięki temu, że prudnickie starostwo zechciało się dołożyć, można było zrealizować również projekt doposażenia tutejszej pracowni gastronomicznej – mówił Mieczysław Biel.

W odpowiedzi starosta prudnicki, Radosław Roszkowski, stwierdził, że  dołożenie się do tego projektu było obowiązkiem władz powiatu, których zadaniem jest opieki nad prowadzonymi placówkami.
– Działania RCRE są cennym uzupełnieniem tego, co staramy się robić. Bez tej pomocy byłoby nam dużo trudniej. Nasz SOSW stara się korzystać z różnych form pomocowych – rządowych lub unijnych. Szkoła wykorzystuje środki z PFRON – udało się m.in. uruchomić windy, wykonać podjazdy dla niepełnosprawnych, przystosować sanitariaty. Nie tak dawno powstało miasteczko ruchu drogowego, wcześniej – w ramach programu „Radosna Szkoła” – plac zabaw – wyliczał Radosław Roszkowski.

Dodał, że szkoła ma obecnie jasne perspektywy działania, przy dużym zaangażowaniu dyrekcji i pracowników, a także uczniów, i że będzie ona się rozwijać, by stworzyć jak najlepsze warunki dla podopiecznych. Jako zadania do wykonania wymienił remont elewacji i docieplenie.  

Uzupełniając informacje o projekcie „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy” Mieczysław Biel mówił, że zakłada on też uczestnictwo młodzieży w praktykach zawodowych: w Polsce, a także m.in. w Chorwacji, Niemczech, Austrii, wkrótce także w RPA i stanie Utah w USA. Uczniowie jednej z prudnickich szkół praktykują w dwóch hotelach prezydenckich: w Wiśle i Warszawie. Ponadto młodzież korzysta z wyjazdów studyjnych na targi branżowe – m.in. do Poznania, a także za granicę – by móc poznawać najnowsze technologie.

Na zakończenie dodał, że w ramach projektu organizowane są dwa konkursy. Jeden, „e-portfolio”, przygotowano dla młodzieży ze szkół specjalnych: uczniowie za pomocą prezentacji, filmu, mogą przedstawić swoje zainteresowania. Drugi, „Mam wizję, mam plan”, polega na napisaniu biznesplanu i stworzeniu wirtualnej firmy. Jak mówił gość z RCRE, wszystkie informacje o projekcie są dostępne na stronie: ksztalceniezawodowe.eu.

Dyrektor SOSW, Eugeniusz Kurpiel, wspominał także niedawną wizytę w Niemczech, podczas której zapoznał się z tamtejszym systemem kształcenia zawodowego, i który „rzeczywiście może imponować”. Odwiedził m.in. warsztaty zawodowe, „stworzone  z dużą dbałością”. Przyznał, że SOSW będzie dążył do osiągnięcia zbliżonego poziomu. Aktualnie ośrodek chciałby poszerzyć poszerzyć gamę specjalności i – zgodnie ze strategią rozwoju naszego regionu – zaangażować się w usługi turystyczne.

Dyrektor dodał, że w Niemczech samorządy podpisują ze szkołami umowy, umożliwiające uczniom realizację praktyki poprzez zajmowanie się terenami zielonymi w mieście. Przyznał, że SOSW chętnie skorzystałby z takiej możliwości i zwrócił się do burmistrza Franciszka Fejdycha z zapytaniem, czy uczniowie szkoły zawodowej tej placówki mogli by pracować przy utrzymaniu terenów zielonych. Burmistrz nie wykluczył takiej możliwości. – Tereny zielone mamy rozległe, są one pod opieką naszej spółki gminnej, zatem pewne możliwości współpracy z pewnością istnieją. Wymaga to jednak ustalenia szczegółów, zakresu i możliwości współpracy – mówił Franciszek Fejdych.

Nawiązując do wypowiedzi starosty prudnickiego przyznał, że w ostatnich latach widoczny jest rozwój SOSW, gratulował nowych pomysłów. – Cieszę się, że kładziony jest nacisk na to, w jaki sposób pod kątem zawodowym przygotować waszych uczniów, co jest bardzo ważne. Życzę, żeby ci którzy będą się kształcić w tych kierunkach, mogli znaleźć pracę i funkcjonować w społeczeństwie – mówił.

Burmistrz przekazał także na ręce dyrektora SOSW podarunek: książkę kucharską. 

Część oficjalną zakończyło przecięcie wstęgi i symboliczne otwarcie nowej pracowni gastronomicznej, którego dokonały panie Maria Strońska i Marzena Kędra, a także jeden z uczniów. Goście obejrzeli też wyposażenie pracowni. 

Miłą niespodzianką dla uczestników spotkania był poczęstunek, przygotowany przez uczniów SOSW pod kierunkiem pani Angeliki Sadowskiej, nauczyciela praktycznej nauki zawodu i dietetyka. Na menu złożyły się: zupa kokosowa z imbirem i włoskie paluchy grissin, ponadto koreczki z łososiem, salami i dodatkami, a także sałatka z kurczakiem, słonecznikiem, mozzarellą i avocado. Do kawy typu latte podano tort bezowy z wiśniami i kremem mascarpone, oraz włoskie desery: panacotta i tiramisu, z galaretką owocową.
– W ramach zajęć mamy przedmioty teoretyczne oraz praktyczne. Najpierw przedstawiamy w teorii, jak powinno się przygotować daną potrawę, a następnie robimy to według przepisu na zajęciach praktycznych. Uczniowie poznają różne sztuki kulinarne – powiedziała nam pani Angelika.

Dodała, że uczniowie SOSW wymagają większego poświęcenia uwagi, trzeba ich wspierać. Ale jeśli uczy się ich sporządzania jakiejś potrawy, za każdym razem jest ona coraz bardziej perfekcyjna, a uczniowie sami zgłaszają pomysły, jak ulepszyć to dzieło. 

Gazeta Prudnik24 – numer 264

Reklamy 

ReklamyFacebook