Prudnik24

Opolski klaster medyczny stał się faktem

Opolski klaster medyczny stał się faktem
30 czerwca
09:16 2014

Przedsięwzięcie ma na celu polepszenie opieki zdrowotnej osób powyżej 50-tego roku życia i rozwój usług medycznych na obszarze województwa opolskiego. Do porozumienia przyłączył się również powiat prudnicki, który jako pierwszy  odpowiedział  pozytywnie na inicjatywę OCR Korfantów.  Podpisanie umowy nastąpiło 7 czerwca  na Politechnice Opolskiej w obecności wiceministra zdrowia Sławomira Neumana.

Klaster medyczny został zainicjowany przez Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Stosowne porozumienie w tej sprawie podpisało wiele podmiotów: szpitale –  w Białej, Głuchołazach i Kędzierzynie-Koźlu, Centrum Terapii Nerwic w Mosznej, ośrodki naukowe –  Politechnika Opolska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, a także Zespół Szkół w Brzegu. Ze strony samorządowej do inicjatywy włączyły się powiaty: prudnicki, nyski i kędzierzyńsko-kozielski , a także Urząd Marszałkowski.

–  Łączy nas wiedza, doświadczenie i nauka. Chcemy to lepiej wykorzystać dla dobra pacjentów – wyjaśnił w rozmowie z Nową Trybuną Opolską Wojciech Machelski, dyrektor OCR w Korfantowie, które zainicjowało zawiązanie klastra.

Jako powiatowi zależało nam, aby do idei klastra przyłączył się Szpital Świętej Elżbiety w Białej, który prowadzi działalności zbieżną z jego założeniami – mówi z kolei starosta prudnicki Radosław Roszkowski. Szef powiatu cieszy się, że idea klastra znalazła wielu zwolenników, co ma pomóc we wspomożeniu jej środkami z Unii Europejskiej.

Wspólny projekt może liczyć na większe poparcie niż projekt jednostkowy, punktowy, ponieważ jest to zgodne z obecną polityką Unii – tłumaczy nasz rozmówca. –  Jeśli ta inicjatywa będzie konsekwentnie realizowana, może liczyć na wspomożenie pieniędzmi unijnymi, a potem, realizowane w jej następstwie inwestycje, również mogą liczyć na łatwiejszy dostęp do pieniędzy, chociażby w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. 

Również Artur Grychowski, dyrektor ZOZ w Głuchołazach, chwali inicjatywę na łamach Nowej Trybuny Opolskiej.

Umożliwia nam ona łączenie sił, lepsze wykorzystanie potencjału placówek medycznych i ośrodków badawczych  – komentuje i dodaje: – Mnie przede wszystkim interesuje udział we wspólnych programach dla zdobycia dodatkowych pieniędzy na rozwój infrastruktury medycznej. Liczę też na współpracę w stosowaniu nowych rozwiązań w rehabilitacji.

Dodajmy, że opolski klaster medyczny w największej mierze ma udoskonalić metody opieki nad pacjentami oddziałów rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej. W grę wchodzi również wspólne negocjowanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, organizowanie przetargów na zakup leków, sprzętu i materiałów medycznych. W planach jest także wspólne zamawianie dostaw, co ma się przyczynić do zmniejszenia cen. Wartością dodaną projektu będzie ponadto wymiana informacji dotycząca nowych metod leczenia.

Gazeta Prudnik24 – numer 288

Reklamy

Reklamy

Facebook