Prudnik24

Dłużnicy gminy

Dłużnicy gminy
09 lipca
09:05 2014

Gmina Prudnika jest zadłużona na kwotę prawie 30 mln złotych, jednak okazuje się, że pewne podmioty zalegają ze spłatą podatków, a kwoty te idą w miliony złotych.

Od kilku lat długi wobec gminy stale rosną, bo o ile w roku 2011 kwota ta wynosiła 4 690 225 zł, rok później 5 996 067 zł, to 2013 roku kwota ta wzrosła do 7 663 640 zł. Tendencja ta ma związek z upadkiem dwóch największych zakładów przemysłowych i odpływem kapitału z miasta.

Największe zaległości mają osoby prawne – 6 945 231 zł, a jest to aż 90% całej kwoty zadłużenia. Długi te powstały z niepłacenia podatku od nieruchomości. W pozostałych kategoriach, takich jak podatek leśny czy rolniczy, długów albo nie ma, albo są niewielkie. Pomimo ochrony danych osobowych, wiadomo, że jednym z największych dłużników jest spółka Frotex, która w momencie przejęcia jej przez syndyka miała już ponad 1 mln zł zaległości względem gminy. W podobnej sytuacji są pozostałe zadłużone spółki, ich dług narasta, a spłata staje się coraz mniej realna. Na 58 sesji Rady Miasta Jadwiga Zielińska, skarbnik gminy, informowała: – Problemy z płatnościami mają od lat te same podmioty. Miasto nie ma problemów ze ściąganiem pozostałych podatków i zwykle staramy się, by w razie jakiś problemów rozkładać spłatę na raty lub ją odraczać. Jednak w przypadku tych kilku osób prawnych od kilku lat ściągalność jest prawie niemożliwa.

Pozostałe 10% kwoty zadłużenia należy do osób fizycznych. Podobnie jak w przypadku osób prawnych, największe zadłużenie wiążę się z podatkiem od nieruchomości – 647 602 zł. Jednak w tym przypadku ściągalność tej kwoty przez cały rok budżetowy jest o wiele wyższa niż w przypadku osób prawnych.

Kwoty zadłużeń nie są uwzględnione w budżecie, dlatego wszelkie spłaty są liczone jako dodatkowy wpływ do kasy gminy.

Gazeta Prudnik24 – numer 288

Reklamy

Reklamy

Facebook