Prudnik24

Sorontar ogłasza nabór

12 lipca
10:56 2014

logo_sorontarBractwo Sorontar ogłosiło nabór dla osób, którym przyświeca idea społecznej pracy na rzecz: kultury, sztuki, regionu, budowy zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, pomocy społecznej, rozwoju intelektualnego oraz patriotyzmu.

Obyczajem sławetnym Bractwo Sorontar za wielki honor poczytuje sobie wiadomym uczynić Mości Dobrodziejom tę oto nowinę oznajmić, iż odbędzie się spotkanie naborowe do Stowarzyszenia które to na dzień 12 lipca Anno Domini 2014 jest wyznaczone. W bramie zamkowej w grodzie Głogóweckim będzie się odbywało, a zacznie się, owe spotkanie gdy kuranty godzinę 19:00 wybiją. Mniemamy przeto, że zaproszenia naszego w pogardzie mieć nie będziecie, jeno blasku spotkaniu owemu ochoczą obecnością swą dodacie.

Bractwo Sorontar to stowarzyszenie powstałe oficjalnie w roku 2005. Organizacja zrzesza kilkadziesiąt osób z różnych środowisk, o różnych poglądach i w różnym wieku. Stowarzyszenie spaja wspólna idea. Tą ideą jest społeczna praca na rzecz promocji regionu, budowa zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, działalność kulturalna i artystyczna oraz pielęgnowanie wspólnej tradycji i wartości opartych o Cywilizację Łacińską. Członkami Bractwa są osoby interesujące się w horyzontalnym pojęciu kulturą i sztuką: zwłaszcza filmem, teatrem, muzyką oraz interesujące się szeroko rozumianą inscenizacją i rekonstrukcją. W tym zakresie zorganizowaliśmy szereg larpów (gier terenowych o tematyce edukacyjnej i rozrywkowej), nakręciliśmy kilka filmów, zorganizowaliśmy liczne wernisaże, spotkania dyskusyjne, warsztaty artystyczne, akcje patriotyczne, plenerowe seanse filmowe, imprezy kulturalne, akcje społeczne. Członkowie i wolontariusze naszego Stowarzyszenia dotąd społecznie przepracowali na rzecz pożytecznie publicznych inicjatywy kilkanaście tysięcy godzin (w przeliczeniu na jedną osobę to jest 1872 dni ośmiu godzinnej pracy – z czego jesteśmy bardzo dumni).

Co dotychczas zrobiliśmy:
2005 – Organizacja Larpa Sorontar pt. “Banickie porachunki”
2006 – Organizacja Larpa Sorontar pt. “Wieczysty umarły”; – Organizacja Larpa Neurontar pt. „Pustynne miasto”
2007 – Organizacja Larpa Sorontar pt. „Miłość z czeluści piekieł”; – Organizacja bitwy larpowej pt. „W imię Sigmara”; – Pomoc przy organizacji konwentu w Prudniku pt. „Amulong”
2008 – Organizacja Larpa Sorontar pt. „Pieczęcie Milczących”; – Realizacja filmowej zapowiedzi „Pieczęci Milczących”; – Organizacja Festynu „Konwent spod znaku magii i miecza 2008”; – Organizacja warsztatów ceramicznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Białej
2009 – Organizacja Larpa Sorontar pt. „Niewypełnione proroctwo”; – Realizacja filmowej zapowiedzi „Niewypełnione proroctwo”; – Organizacja Festynu „Konwent spod znaku magii i miecza 2009” -Ubarwienie Śląskiego Festiwalu im. Ludwika van Beethovena poprzez obecność przebranych członków Bractwa; – Rozpoczęcie współpracy Bractwa ze Gminno Miejskim Ośrodkiem Kultury w Głogówku; – Rozpoczęcie współpracy Bractwa z Towarzystwem Miłośników Głogówka -Rozpoczęcie współpracy Bractwa z Muzeum Regionalnym w Głogówku
2010 – Organizacja Larpa pt. „Czas Młota”; – Pomoc stowarzyszeniu Cogito Ergo Sum w organizacji wakacyjnego kina plenerowego o tematyce historycznej i społecznej; – Zorganizowanie pokazu dla dzieci ze Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Wandy Chotomskiej w Głogówku
2011 – Rozpoczęcie współpracy Bractwa ze Zespołem Szkół w Głogówku; – Otrzymanie od Zespołu Szkół w Głogówku miejsca pod siedzibę Bractwa; – Organizacja I edycji „Żywiołów Kultury” (Sorontariada) imprezy promującej artystów regionalnych; – Organizacja Larpa Sorontar pt. „Tajemnica rodu”; – Realizacja filmowej zapowiedzi „Tajemnica rodu”; – Organizacja Festynu „Konwent spod znaku magii i miecza 2011”; – Rozpoczęcie współpracy Bractwa ze Starostwem Powiatu Prudnickie (Bractwo zostaje zaproszone na konferencje poświęcona tematyce promocji regionu) -Zbudowanie 4 arowej przenośnej imitacji grodu średniowiecznego; – Organizacja II edycji „Żywiołów Kultury” (Głogóweckie Starcia Kulturalne) imprezy promującej artystów regionalnych); – Wysprzątanie zapuszczonego starego cmentarza żydowskiego w Głogówku; – Organizacja pokazu na dzień świętego Marcina w Biedrzychowicach; – Rozpoczęcie współpracy z Farską Stodołą w Biedrzychowicach (Odnową Wsi Biedrzychowice oraz Mniejszością Niemiecką Biedrzychowice); – Rozpoczęcie współpracy ze stowarzyszeniem „Tenebris” z Poznania; – Rozpoczęcie współpracy ze stowarzyszeniem „Horda” z Giżycka; – Rozpoczęcie współpracy ze stowarzyszeniem Underground Głogówek
2012 – Organizacja Larpa Sorontar „Sztolnia”; – Rozpoczęcie współpracy z władzami Prudnika; – Napisanie „Traktatu o Pradziadzie” czyli publiczne przedstawienie koncepcji promocji regionu wypracowanej przez Bractwo; – Stworzenie wizualizacji Krainy Pradziada; – Organizacja Festynu „Konwent spod znaku magii i miecza 2012”; – Rozpoczęcie współpracy z bractwem rycerskim z Krnova, Společenství Severských Pánů; – Udział na warsztatach fechtunku organizowanych przez Společenství Severských Pánů w Krnovie; – Rozpoczęcie współpracy z grupą teatralną „Chłopcy Pana Janka” -Zorganizowanie akcji krwiodawstwa „nie bądź żyła”; – Zorganizowanie w Zespole Szkół w Głogówku I edycji warsztatów dla studentów Wyższej Szkoły Plastycznej z Raciborza; – Na prośbę koła gospodyń wiejskich z Leśnik przystrojenie straganu na imprezie „Uczta Głogówecka”; – Organizacja otwartego ogniska z okazji „Judasza”; – Współrealizacja klipu muzycznego „Zacieszacz” dla muzyka Grubsona i BRK; – Pomoc w realizacji etiudy filmowej Kordiana Kądzieli pt. „Larp”; – Udział Bractwa w programie TVP Wrocław pt. Śląsk bez granic”; – Organizacja pokazu spod znaku historii i legend na Rajdzie Malucha w Prudniku; – Organizacja pokazu spod znaku historii i legend w Mosznej z okazji dnia dziecka; – Organizacja pokazu na terenie bazy wojskowej Brygady Logistycznej Wojska Polskiego w Opolu; – Organizacja pokazu w Opolu; – Rozpoczęcie współpracy z Prudnickim Ośrodkiem Kultury; – Rozpoczęcie współpracy z zamkiem w Mosznej; – Rozpoczęcie współpracy z Brygadą Logistyczną Wojska Polskiego w Opolu; – Wysprzątanie zapuszczonego starego cmentarza protestanckiego w Głogówku (w tym uratowanie skrajnie wygłodzonego psa, który wpadł do grobowca – Atosa); – Zorganizowanie akcji upamiętniającej Powstanie Warszawskie  -zorganizowanie pokazu spod znaku historii i legend regionalnych dla dzieci z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Wandy Chotomskiej w Głogówku; – Uczestnictwo członków Bractwa na larpie poświęconym Żołnierzom Wyklętym – Tarnów 46 (organizowanym przez Towarzystwo Michała Archanioła); – Rozpoczęcie współpracy z Towarzystwem Michała Archanioła; – Zaproszenie muzyków TMA do Głogówka, koncertujących w ramach projektu popularyzującego dzieło Adama Mickiewicza; – Pojawienie się na premierze filmu „Hobbit” w strojach fantasy; – Rozpoczęcie współpracy ze stowarzyszeniem Silesia z Głubczyc; – Pomoc przy organizacji imprezy historycznej Bractwu Silesia w Włodzieninie.
2013 – Rozpoczęcie współpracy z węgierskim stowarzyszeniem Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület; – Realizacja spotu promocyjnego dla Zespołu Szkół w Głogówku, placówki szkolnej, która czynnie wspiera regionalnych społeczników oraz regionalne stowarzyszenia; – Zorganizowanie kilku atrakcji na imprezie fundacji „Mam marzenie” w Opolu; – Zorganizowanie gry terenowej (poszukiwanie skarbu) na imprezie fundacji „Akademia Przyszłości” w Katowicach; – Pomoc przy organizacji „Nocy Kupały” (impreza organizowana przez Underground Głogówek); – Zorganizowanie w Zespole Szkół w Głogówku II edycji warsztatów dla studentów Wyższej Szkoły Plastycznej z Raciborza; – Rozpoczęcie współpracy ze obywatelskim stowarzyszeniem „Sapere Aude” z Prudnika; -Zorganizowanie ulicznej akcji upamiętniającej bohaterów Powstania Warszawskiego; – Przeprowadzenie prelekcji o działalności Bractwa na Uniwersytecie Złotego Wieku w Prudniku na zaproszenie seniorów z Prudnika; – Organizacja otwartego dla mieszkańców ogniska z okazji „Palenia Judasza”; – Współorganizacja ze stowarzyszeniem „Sapere Aude” pokazu historycznego w Prudniku z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji III Maja; – Współorganizacja z Gminą Głogówek imprezy historycznej pt. „Uczta Głogówecka” (częściowo odpłatnie); – Organizacja imprezy kulturalnej „Żywioły Kultury”; – Organizacja wyjazdu członków stowarzyszenia na grę miejską poświęconą antykomunistycznemu podziemiu niepodległościowemu okresu 1944-1956 Tarnów46, organizowaną przez Fundację Tradycji Miast i Wsi; – Organizacja wyjazdu kilkudziesięciu osób w strojach fantasy do kina na film; Hobbit – Pustkowie Smauga.
2014 – Organizacja inscenizacji ulicznej w Prudniku upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych w ramach Dni Żołnierzy Wyklętych współorganizowanych przez obywatelskie stowarzyszenie Sapere Aude z Prudnika (w ramach akcji rozdaliśmy mieszkańcom około 1000 ulotek); – Urozmaicenie programu turnusu zimowego (organizowanego przez Ojców Franciszkanów w Głogówku dla młodzieży z naszej gminy.); – Współorganizacja Jarmarku Świętego Jerzego (częściowo odpłatnie); – Urozmaicenie programu imprezy charytatywnej w Głuchołazach organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz dla niezwykłej kobiety i młodej mamy Pauli Sochaj – Gola; – Organizacja cyklicznego kina plenerowego poświęconego dobrym filmom fabularnym oraz dokumentalnym; – Organizacja lekcji dodatkowej dla młodzieży z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Wandy Chotomskiej w Głogówku.”

Gazeta Prudnik24 – numer 209

Reklamy

 

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook