Prudnik24

Debatowano w Głogówku

Debatowano w Głogówku
14 listopada
11:05 2014

7 listopada odbyła się długo oczekiwana debata kandydatów na burmistrza Głogówka. Na spotkanie zorganizowane w sali przy obserwatorium astronomicznym Franciszkanów przybyła liczna rzesza mieszkańców miasta. Organizatorem debaty była Gazeta Prudnik24, a poprowadził ją nasz dziennikarz Bartosz Sadliński.

Choć wydarzenie należy uznać za udane, na początku wypada wspomnieć o nieobecności burmistrza Głogówka Andrzeja Kałamarza. W oficjalnym stanowisku skierowanym do komitetów wyborczych swoich konkurentów stwierdził on, iż tego typu debaty nie wnoszą niczego nowego. Nie pojawiła się także kandydatka PiS-u Marzena Stadnik. Ci, którzy przybyli – a więc Piotr Bujak, Piotr Dancewicz i Józef Janeczko – dyskutowali konstruktywnie , widać też było, że odnoszą się do siebie z dużym szacunkiem.

Bartosz Sadliński, który w pierwszej części zadawał kandydatom pytania, podzielił je na trzy kategorie: gospodarka i środowisko, sprawy społeczne oraz kultura i oświata. W drugiej części nasz dziennikarz odczytywał z kolei pytania, jakie na kartkach zapisała publiczność. Sporo osób wykazało się aktywnością w tej materii.

Z przebiegu debaty można wywnioskować, że najważniejszymi kwestiami okazały się – budowa obwodnicy Głogówka, zagospodarowanie budynku po szpitalu i potrzeba kanalizacji gminnych wsi. W tej pierwszej sprawie wszyscy kandydaci byli zgodni, że obwodnica musi powstać jak najszybciej. W dawnym szpitalu Piotr Bujak chciałby stworzyć nowe lokale socjalne. Pomysł ten nie przypadł do gustu Józefowi Janeczce, który wskazywał na zbyt dużą wysokość pomieszczeń, co miałoby przełożenie na opłaty za czynsz. Piotr Dancewicz chciałby tam z kolei uruchomić inkubator przedsiębiorczości. Rozmawiano też o dalszej przyszłości głogóweckiego zamku. Według kandydatów rozwiązanie trudnej kwestii jego modernizacji rozstrzygnie się na przestrzeni lat – na tą chwilę zamek jest dla gminy za dużym obciążeniem finansowym, nieudane są też jak na razie próby znalezienia inwestora. Interesującym pomysłem w zakresie kultury podzielił się Piotr Bujak, który po wygraniu wyborów dążyłby do organizacji dorocznego festiwalu kultury śląskiej. Najmłodszy z kandydatów (26 lat!) zaznaczył, że w wypadku wygranej obniży pensję radnych i burmistrza. Dla najzdolniejszych uczniów i studentów przygotowałby też specjalny program stypendialny. Piotr Dancewicz, który znany jest z dużego doświadczenia w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, podkreślał swoją otwartość na potrzeby społeczeństwa, nie wykluczył cyklicznych spotkań z obywatelami gminy, które organizowałby w przypadku swojej wygranej. Planuje także lepiej wykorzystać przygraniczne położenie gminy dla współpracy z Czechami. Józef Janeczko wskazywał z kolei na swoje doświadczenie na odpowiedzialnym stanowisku prezesa Gminnej Spółdzielni w Głogówku, które pełni z sukcesami na polu budownictwa mieszkalnego.

Przypomnijmy – Piotr Bujak to 26-letni mieszkaniec Wróblina i znany krytyk obecnego burmistrza Głogówka, któremu zarzuca m.in. brak starań o rozbudowę kanalizacji i pozyskiwanie zewnętrznych inwestorów. Bujak, na co dzień pracownik jednej z opolskich firm, przygotowuje obecnie doktorat na Uniwersytecie Opolskim.

Dla Piotra Dancewicza to natomiast już drugie podejście do objęcia stanowiska burmistrza. Kandydat komitetu wyborczego „Nasza Ziemia”, związanego z wicestarostą Józefem Skibą, pracuje jako wicedyrektor w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarczego.

Józef Janeczko, który kandyduje z ramienia Mniejszości Niemieckiej poza wspomnianą prezesurą w gminnej Spółdzielni w Głogówku piastuje również stanowisko przewodniczącego rady powiatu prudnickiego.

Gazeta Prudnik24 – numer 287

Reklamy

Reklamy

Facebook