Prudnik24

Co na to inwestor?

Co na to inwestor?
20 kwietnia
20:30 2015

Przedstawiamy rozmowę z Malwiną Bobrowicz, koordynatorką projektów z firmy OZE Prężynka – inwestora, który ma za zadanie doprowadzić do budowy biogazowni w Lubrzy. Biogazownia, wedle wstępnych planów, miałaby zacząć działać wiosną 2017 roku i – jak twierdzi przedstawicielstwo firmy – jej funkcjonowanie nie przyniesie negatywnych skutków dla okolicznych mieszkańców.  

ROZMAWIA: MACIEJ DOBRZAŃSKI

Na jakim etapie są w tej chwili prace dokumentacyjne związane z budową biogazowni?

Aktualnie zbieramy z Polski i Europy oferty na dostawę technologii. Warunkiem koniecznym jest nowoczesność i bezemisyjność instalacji. Wybór oferty nastąpi w okresie kwiecień/maj 2015, po analizie efektywności ekonomicznej przedstawionych wariantów. Uzyskanie pozwolenia na budowę biogazowni planowane jest na lipiec/sierpień 2015, najpóźniej do końca roku 2015.

Kiedy biogazownia mogłaby zatem rozpocząć działanie?

W drugim kwartale roku 2016 planujemy przystąpić do aukcji (zgodnie z nowym prawem – ustawa OZE, która wejdzie w życie 4 maja br.). Rozpoczęcie budowy planowane jest na II/III kwartał roku 2016. Rozpoczęcie produkcji ruszyło by wiosną 2017. Powodzenie realizacji przedsięwzięcia w założonych terminach jest zależne od ustawodawcy (w zależności od wyznaczonej daty aukcji).

W jaki sposób będzie pozyskiwany biogaz?

Produkcja biogazu będzie oparta na procesie mokrej fermentacji beztlenowej surowców pochodzenia rolniczego. Proces technologiczny jest projektowany w taki sposób, aby obieg masy był zamknięty i nie powodował emisji substancji do atmosfery. Fermentacja odbywa się w hermetycznych silosach i w związku z tym nie powoduje szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Ile energii będzie produkował zakład?

Planowana wielkość inwestycji to 2 MW, z możliwością rozbudowy o kolejny etap o mocy 1 MW (na przyległych terenach po strzelnicy w gminie Prudnik). Biogazownia 2 MW jest w stanie wyprodukować 16 000 [MWh /rok] energii elektrycznej (co zapewni zapotrzebowanie na energię elektryczną dla ok. 4000 gospodarstw domowych) oraz ok. 62 000 GJ energii cieplnej (co w całości pokryć może zapotrzebowanie na ciepło na cele ciepłej wody użytkowej dla miasta Prudnik). Przy dobrej współpracy z gminą Prudnik możliwe jest zlokalizowanie następnego etapu o mocy 1 MW na terenach z wykorzystaniem obszaru pod biogazownię, również wyizolowanego ekranem wału wraz z zielenią, przy zastosowaniu zasady „dobrego sąsiedztwa”. Uzyskanie pozwolenia na budowę byłoby możliwe do końca roku, wymaga to jednak wykonania dodatkowego raportu środowiskowego, aby wykazać brak uciążliwości ze strony biogazowni na sąsiednie tereny.

Czy wiadomo, kto będzie dostarczał surowiec?

Substraty będą skupowane od okolicznych rolników na podstawie wieloletnich umów. Ze względu na cenę transportu optymalne ekonomicznie są dostawy z odległości 10-15 km, a więc od rolników, którzy są mieszkańcami gmin Lubrza i Prudnik.

Jak przedstawiają się koszty inwestycji?

Szacowane koszty całego przedsięwzięcia dla 2 MW to 25-30 mln zł (zależnie od wybranej technologii), a w przypadku realizacji dodatkowego etapu, czyli łącznie 3 MW – ok. 40-45 mln zł.

Do burmistrza Prudnika i wójta Lubrzy wpłynął protest mieszkańców Osiedla Karola Miarki w Prudniku, którzy obawiają się, że biogazownia będzie zanieczyszczać powietrze poprzez ekspansję odoru. Jak odniesie się Pani do tego dokumentu?

Proces technologiczny jest przewidywany zgodnie z raportem do RDOŚ jako zamknięty, tak aby nie powodował emisji zapachu do atmosfery.

Zgodnie z przeprowadzonymi analizami, uciążliwość na terenie biogazowni mieści się w normach wyznaczonych przez przepisy prawa dla tego typu instalacji, a dodatkowy ekran izolacyjny w formie obniżenia terenu otoczonego wałami o wysokości ok. 5 m wraz z rosnącymi na nich drzewami – łącznie do wysokości 20 m sprawia, że w odległości powyżej 110 m poza terenem biogazowni (czyli, warto podkreślić, na terenach przeznaczonych pod przemysł) można zlokalizować szpital, żłobek lub przedszkole (chociaż takich inwestycji na tym terenie gmina Prudnik nie przewiduje) bez żadnych dodatkowych analiz czy obliczeń, podczas gdy do najbliższych zabudowań mieszkalnych jest aż 1,3 m, a do osiedla Karola Miarki – 1,5 km!

Co do transportu substratów, przewiduje się transport do biogazowni głównie bezzapachowej zielonej masy roślinnej (kukurydza i oziminy). Biogazownia będzie miała charakter rolniczy – zatem nie będą przewożone żadne odpady poubojowe. Środki transportu stosowane przy przewozie substratów będą zabezpieczone przed emisją zapachu. Transport przebiegać będzie częściowo drogą krajową oraz drogami lokalnymi z pominięciem przejazdu przez miasto Prudnik.

Są też i inne plusy inwestycji. W przypadku zakupu ciepła przez PEC miejski (zlokalizowany bardzo blisko osiedla Karola Miarki – ok. 100 m), nie będzie potrzeby spalać węgla, co przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń. Dodatkową korzyścią dla mieszkańców gminy Prudnik będzie bezpieczeństwo energetyczne – m.in. w przypadku zewnętrznej awarii sieci energetycznych Biogazownia w dalszym ciągu będzie produkowała energię, a tym samym mieszkańcy Prudnika będą mieli ciepłą wodę oraz ogrzewanie. Dodatkowo również będą mogły pracować pobliskie zakłady produkcyjne, hodowlane i rolnicze. Ukończenie inwestycji biogazowni stworzy też możliwości zagospodarowania sąsiednich terenów przemysłowych przez firmy zajmujące się przetwórstwem produktów rolniczych (przy współpracy i zaangażowaniu władz obu gmin). Ponieważ od dawna zajmujemy się przygotowaniem inwestycji dla firm polskich i zachodnich, mamy szereg pytań od zainteresowanych firm o możliwości inwestowania na terenie Polski, w tym na terenach gmin Prudnik i Lubrza. Warunkiem koniecznym jest jednak doprowadzenie mediów oraz dobra współpraca z gminami.

Dziękuję za rozmowę.

Gazeta Prudnik24 – numer 283

Reklamy

ReklamyFacebook