Prudnik24

Muzeum dwukrotnie uhonorowane

Muzeum dwukrotnie uhonorowane
12 listopada
17:35 2015

W ostatnim czasie Muzeum Ziemi Prudnickiej zostało wyróżnione za dwa realizowane projekty – doceniono sukces wortalu WOK – Wirtualne Oblicze Kultur, a także włączenie się w organizację tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa.

Podziękowania za WOK

Od prawie roku działa wortal Wirtualne Oblicze Kultur (WOK, dostępny pod adresem wok4u.eu – red.), uruchomiony by dokumentować i digitalizować dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-czeskiego.

Jak poinformował dyrektor placówki, dr Wojciech Dominiak, muzeum otrzymało dyplom podpisany przez: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Małgorzatę Omilanowską, dyrektora Narodowego Instytutu Audiowizualnego – Michała Merczyńskiego, oraz prof. dra hab. Piotra Majewskiego – dyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Jest to podziękowanie za udział w tworzeniu i upowszechnianiu polskiego dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Wieloletniego KULTURA+, priorytet Digitalizacja.

– Na stronach Ministerstwa Kultury odwołano się do prudnickiego muzeum i wortalu WOK, który ma dużą siłę oddziaływania – w niespełna rok od uruchomienia zanotował ponad 370 tys. odsłon. To bardzo dobry wynik, pokazujący, że warto w ten sposób upowszechniać wiedzę, dziedzictwo kulturowe, bo to w przyszłości przełoży się na liczbę osób zainteresowanych ofertą instytucji kultury – uważa Wojciech Dominiak.

W serwisie Wirtualne Oblicze Kultur udostępnionych jest obecnie ponad 5 tys. skanów i fotografii, w tym unikatowa kolekcja wzorników produktów tekstylnych z fabryki rodziny Fränkel i Pinkus, należąca do najcenniejszych tego typu zbiorów w Polsce.

Docenieni za Europejskie Dni Dziedzictwa

W czwartek 5 października br. w Opolu odbyła się ogólnopolska gala Narodowego Instytutu Dziedzictwa z udziałem przedstawicieli instytucji, które włączyły się w tegoroczną edycję Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD), oraz marszałków wszystkich województw. Organizatorzy wydarzenia podkreślali, że tegoroczna edycja EDD była wyjątkowa, m.in. pod względem wysokiej frekwencji i zainteresowania osób korzystających z tej formy upowszechniania dziedzictwa.

W całym kraju w prawie 2 tys. wydarzeń organizowanych w 486 miejscowościach wzięło udział 332 tys. osób. Tegoroczne EDD miały szczególny wymiar także na Opolszczyźnie, gdzie różnego rodzaju atrakcje odbywały się w 41 miejscach, przyciągając 35 tys. uczestników. W porównaniu do roku ubiegłego jest to wzrost o ponad 300% – wówczas z imprez podczas EDD skorzystało ok. 10 tys. osób.

Podczas gali wyróżniono instytucje, które w sposób szczególny przyczyniły się do organizacji tegorocznych EDD, w tym również prudnickie muzeum. Dyrektor placówki Wojciech Dominiak odebrał z rąk prof. Małgorzaty Rozbickiej, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa wyróżnienie, będące podziękowaniem za wkład i zaangażowanie.

– Wyróżnienie to nie jest dla nas ukoronowaniem, ale raczej pewnym przystankiem. Mamy dużo celów, i tak jak szlachectwo zobowiązuje, wyróżnienie to jest zobowiązaniem do dalszego działania i podnoszenia poprzeczki – zauważa Wojciech Dominiak.

Prudnik został zresztą doceniony szczególnie, bo jak zdradził nam dyrektor muzeum, zostało już oficjalnie potwierdzone, że to w naszym mieście odbędzie się wojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w roku 2016.

– Będzie ona miała szczególny wymiar, ze względu na międzynarodowy zasięg, gdyż do tego wydarzenia chcemy włączyć też partnerów z Czech – zapowiada dyrektor Dominiak.

Wiadomo już, że zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, hasłem przyszłorocznych EDD będzie: „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki”.

Gazeta Prudnik24 – numer 190

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook