Prudnik24

PCM: Nowe twarze we władzach. Poprzednie zarządy na cenzurowanym.

PCM: Nowe twarze we władzach. Poprzednie zarządy na cenzurowanym.
08 grudnia
19:00 2015

Od niedawna spółka prowadząca prudnicki szpital ma nową radę nadzorczą i samoistnego prokurenta. Prezes Marek Labus wziął także pod lupę m.in. przetargi zawierane przez poprzednie zarządy PCM.

Nowa rada nadzorcza i powołanie prokurenta
Od pierwszej dekady listopada szpitalem kieruje jednoosobowy zarząd w osobie prezesa Marka Labusa. To efekt porozumienia pomiędzy udziałowcami PCM – Powiatem Prudnickim i spółką Optima Medycyna – zgodnie z którym publiczny akcjonariusz formalnie przejął kontrolę nad spółką.
Konsekwencją powyższych zmian była dymisja złożona przez dotychczasową radę nadzorczą.
Powołanej przez zarząd powiatu nowej, trzyosobowej, radzie przewodniczy Marcin Kusz – doświadczony radca prawny, a w przeszłości również pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia. Skład rady uzupełnili: wiceprzewodnicząca – Katarzyna Benroth-Kurpiel, zatrudniona na stanowisku radcy prawnego w prudnickim starostwie powiatowym, a także formalnie reprezentująca spółkę Optima Medycyna – Wiesława Mazur, główna księgowa w Prudnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego.
Prezes PCM Marek Labus powołał ponadto samoistnego prokurenta spółki, który będzie jednocześnie dyrektorem do spraw ekonomicznych i finansowych. Stanowiska te objął Stanisław Mucha – ekonomista, legitymujący się uprawnieniami biegłego rewidenta, posiadający też duże doświadczenie w restrukturyzacji podmiotów z branży medycznej. Zdaniem prezesa Marka Labusa – z którym Stanisław Mucha współpracował w przeszłości w szpitalach w Raciborzu i Ochojcu – taki podział kompetencji ma umożliwić bardziej elastyczne zarządzanie spółką PCM.

Przetargi na cenzurowanym
Nowy prezes PCM urzędowanie rozpoczął od analizy działań poprzednich zarządów, którym zarzuca szereg nieprawidłowości. Według relacji medialnych miały one dotyczyć m.in. przypadków nienależnego pobierania wynagrodzeń, zlecania firmom zewnętrznym dyskusyjnych ekspertyz w wielu kwestiach, niegospodarności przy działaniach mających zapewnić sfinansowanie termomodernizacji budynków szpitala, a także rzekomych nieprawidłowości przy realizacji przetargów, które zdaniem obecnego prezesa PCM miały odbywać się z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych. Wątpliwości Marka Labusa mają budzić także m.in. proces wyboru dostawcy systemu informatycznego, czy zlecenia składane firmom powiązanym z głównym udziałowcem firmy Optima Medycyna, mniejszościowego udziałowca w PCM-ie.
Podobno została już zaangażowana przez PCM zewnętrzna kancelaria prawna, która ma się zająć odzyskaniem dla spółki od członków jej byłych zarządów nienależnie pobranych pieniędzy oraz egzekucji odszkodowań za wyrządzone jej szkody (za podejmowane decyzje odpowiadają oni swoim majątkiem).
Jarosław Okrągły, były wiceprezes ds. rozwoju odpierał z kolei oskarżenia, twierdząc, że przetargi realizowano zgodnie regułami zamówień publicznych. Miał też złożyć zawiadomienie do prokuratury, jakoby to osoby z zarządu powiatu wywierały naciski na niektóre rozstrzygnięcia przetargowe.

Gazeta Prudnik24 – numer 283

Reklamy

ReklamyFacebook