Prudnik24

Kolejne wyróżnienie dla prudnickiego muzeum

Kolejne wyróżnienie dla prudnickiego muzeum
28 grudnia
18:15 2015

Dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej, dr Wojciech Dominiak, znalazł się w gronie tegorocznych laureatów nagród przyznawanych twórcom i animatorom kultury z naszego regionu przez Marszałka Województwa Opolskiego.

Nagrody przyznawane są za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury regionu Śląska Opolskiego. Do tegorocznej edycji Nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury wpłynęło czterdzieści zgłoszeń, z których wyłoniono dwunastu laureatów (pięć nagród i siedem wyróżnień). Jednym z wyróżnionych jest dyrektor prudnickiego muzeum.

W materiale prezentującym sylwetki laureatów przypomniano o działalności Wojciecha Dominiaka na rzecz promowania historii i kultury regionu w Polskim Towarzystwie Historycznym oraz Polskim Towarzystwie Kulturalnym.

Wśród jego najważniejszych osiągnięć wymienia się: realizację projektów digitalizacji dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego (Wirtualne Oblicza Kultur) i rewitalizacji dwóch wież – Małej oraz Katowskiej, organizację przez muzeum trzech nowych ekspozycji stałych i remontem przestrzeni wystawienniczych, organizację licznych wystaw czasowych, wykładów historycznych i spotkań kulturalno-literackich, a także wydanie przez placówkę licznych publikacji o tematyce regionalnej poświęconej Prudnikowi i okolicom.

Wspomniano też, że dr Dominiak na podstawie prowadzonych badań ustalił precyzyjnie datę początków Prudnika, weryfikując dotychczasowy stan wiedzy na ten temat.

– To, że nasza działalność na polu kultury została zauważona w przestrzeni wojewódzkiej, mobilizuje do dalszego działania i osiągania celów, które sobie wyznaczamy, do nie spoczywania na laurach – komentuje Wojciech Dominiak.

Podkreśla, że na to wyróżnienie, podobnie jak inne nagrody otrzymane w tym roku – od Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy Narodowego Instytutu Dziedzictwa – zespół muzeum pracował nie przez kilka miesięcy, ale okres 2-3 lat.

– Wielkie rzeczy osiąga się przez małe kroki, a te są możliwe dzięki osobom z którymi się pracuje, te kroki wytycza, a następnie realizuje. Dlatego każde wyróżnienie jest nagrodą dla pracowników Muzeum Ziemi Prudnickiej – za ich zaangażowanie, pasję i wkład – zaznacza Wojciech Dominiak.

Gazeta Prudnik24 – numer 190

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook