Prudnik24

Z Norwegami o zdrowiu

Z Norwegami o zdrowiu
03 stycznia
18:38 2016

Prudnickie starostwo nawiązało kontakty z dwoma norweskimi gminami i uczelnią wyższą. Planuje realizację wspólnych projektów, m.in. z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Jak mówi starosta Radosław Roszkowski, prudnickie starostwo zamierza współpracować ze stroną norweską przy realizacji kilku projektów, dofinansowanych z programów profilaktycznych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli tzw. funduszy norweskich i EOG.

– Mamy nawiązane wstępne porozumienia z norweskim Uniwersytetem Technologicznym w Trondheim, z gminą Frøya, oraz mniej zaawansowane porozumienie z gminą Levanger. Jest to wynik mojego październikowego pobytu w Norwegii na zaproszenie Ministerstwa Zdrowia – wyjaśnia starosta prudnicki.

Dodaje, że pierwszy projekt już został złożony w ministerstwie i dotyczy zagadnień związanych z kulturą fizyczną i kreowaniem zachowań z zakresu zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży. Zakłada m.in. organizację wspólnie z gminą Frøya turnieju piłkarskiego dla dzieci w wieku 8-12 lat, w trzech kategoriach wiekowych. Turniej miałby odbyć się na powiatowym Orliku, z udziałem drużyn norweskich. Przewidziano także realizację kilku akcji informacyjnych na temat profilaktyki zdrowego stylu życia.

Starostwo planuje także złożenie wniosku dotyczącego współudziału w organizacji dużej imprezy – ogólnopolskiego Tygodnia Wolontariatu.

– Wolontariat nad osobami starszymi jest na zachodzie popularną metodą partnerstwa młodzieży i seniorów. Chcemy rozwinąć ten temat, obok różnych zawodów sportowych, cyklu konferencji i pogadanek. Kluczowym elementem całości przedsięwzięcia byłaby Gala Wolontariatu i turniej „Ośmiu Wspaniałych” – wyjaśnia Radosław Roszkowski.

W planie są także projekty dotyczące podniesienia kwalifikacji kadry powiatowych placówek medycznych.

Gazeta Prudnik24 – numer 288

Reklamy

Reklamy

Facebook