Prudnik24

Ułatwienia dla przedsiębiorców omówiono podczas corocznego spotkania

Ułatwienia dla przedsiębiorców omówiono podczas corocznego spotkania
20 stycznia
16:54 2016

W piątkowe popołudnie 15 stycznia w siedzibie prudnickiego Cechu Rzemiosł odbyło się coroczne spotkanie z przedsiębiorcami, w trakcie którego omówiono zmiany w podatkach na rok 2016 oraz formy współpracy z PUP i sposoby pozyskiwania środków z UE.

 

Na spotkanie organizowane przez prudnicki Cech Rzemiosł we współpracy z burmistrzem Prudnika Franciszkiem Fejdychem przybyło ponad 30 przedsiębiorców z gminy Prudnik. Po przywitaniu przez dyrektora cechu Zbigniewa Lachowicza, mogli oni poznać najnowsze zmiany w podatkach, które omówiła Gabriela Radziwoń – kierownik Referatu Obsługi Bezpośredniej w tutejszym urzędzie skarbowym (prezentujemy je w tabelce obok). Z kolei dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Grażyna Klimko przedstawiła ofertę tej instytucji skierowaną do przedsiębiorców. To m.in. środki z funduszu pracy, których w tym roku jest sporo – na program pomocy i zatrudnienia aż 6,5 mln. zł. Jak zapewniła Grażyna Klimko – jest do dyspozycji wszystkich właściciel firm, którzy są zainteresowani zatrudnieniem pracowników (podpowiadamy – tel. do dyrektor PUP: 77 436 99 98).

 

Istnieje tez możliwość dofinansowania stanowiska pracy lub po prostu – własnej działalności środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programów krajowych. Specyfikę form pozyskiwania tych środków przedstawili: Maciej Janisz z Lokalnego Punktu Informacyjny LPI w Nysie (tel. 77 448 25 86) oraz Ryszard Zwojewski z Referatu Programów Rozwojowych gminy Prudnik (tel. 77 406 62 53). Obaj deklarowali chęć pomocy zainteresowanym przedsiębiorcom, do czego i my zachęcamy, zwłaszcza tych, którzy nie mogli przybyć na piątkowe spotkanie.

 

Najważniejsze ułatwienia w podatkach wchodzące w życie od stycznia 2016

– Nowe określenie zasad korygowania przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Do tej pory zmniejszenie lub zwiększenie przychodów w okresie ich powstania należało wyodrębnić, teraz – pod warunkiem, że nie wynika to z błędu rachunkowego – można je korygować w miesiącu w którym faktycznie została wystawiona faktura korygująca.

– Likwidacja obowiązku zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu o nieuregulowane kwoty. Dotychczas w kosztach musieliśmy, w zależności od terminu zapłaty podatku, pomniejszać koszty o faktury niezapłacone.

– Więcej informacji możemy podawać w tzw. CEIDG. D tej pory musieliśmy stawiać się w urzędzie skarbowym lub wysyłać je pocztą tradycyjną zawiadomienia, teraz możemy to zrobić w swojej gminie na zasadzie „jednego okienka”. Dotyczy to informacji o wyborze formy opodatkowania, rezygnacji z podatku liniowego, prowadzeniu ksiąg rachunkowych, kwartalnym wyborze wpłacania zaliczek i ich uproszczonych formach.

– Nowa, niska stawka podatku dla podatnika w ryczałcie wynosząca 2%. Chodzi o działalność rolników polegającą na sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli. Dodatkowo rolnicy nie muszą zgłaszać działalności gospodarczej, a tylko wykazać te działania w zeznaniach podatkowych w dziale innych przychodów.

– Z VAT-u i podatku dochodowego rozliczymy się zgodnie z miejscem zamieszkania. Poprzednio miejsce zamieszkania dotyczyło podatku dochodowego, VAT rozliczany był zgodnie z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej.

– Od stycznia 2016 nie trzeba pisać uzasadnień do korekt zeznań i korekt deklaracji.

 

Więcej informacji: urząd skarbowy – sala obsługi podatnika oraz Gabriela Radziwoń – kierownik referatu obsługi bezpośredniej w Prudniku. Tel. 77 436 99 00

Gazeta Prudnik24 – numer 217

Reklamy

 

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook