Prudnik24

Czytelnicy – pytania, opinie, odniesienia: co ze szkołą na Podgórnej?

Czytelnicy – pytania, opinie, odniesienia: co ze szkołą na Podgórnej?
24 stycznia
17:11 2016

Napisał do nas pedagog zaniepokojony wstępnymi planami powiatu dotyczącymi możliwej likwidacji obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 przy ul. Podgórnej.

Plany te zostały zaprezentowane podczas październikowej komisji edukacji i bezpieczeństwa publicznego przez naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Annę Wojtczak. Likwidacja placówki przy ul. Podgórnej miałaby przyczynić się do oszczędności rzędu 400 tys. zł. rocznie. Potrzeba takich oszczędności spowodowana jest malejącą liczbą uczniów opuszczających gimnazja. Plan WOiZ, który teoretycznie mógłby zostać wcielony w życie od września 2016 roku, zakłada połączenie (w zasadzie wcielenie) Zespołu Szkół Rolniczych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Wówczas – jak proponuje WOiZ – klasy ze zlikwidowanego zespołu Szkół Zawodowych nr 1 trafiłyby do budynku CKZiU przy ul. Prężyńskiej, uczniowie z Technikum nr 1 i LO dla dorosłych uczęszczaliby na zajęcia w obiekcie II Liceum Ogólnokształcącego, z kolei klasy Technikum nr 2 i II LO w Zespole Szkół Rolniczych pozostałby na swoich miejscach. Likwidacja obiektu przy ul. Prężyńskiej wiązałaby się jednak z redukcją etatów nauczycieli.

O to właśnie zapytuje pedagog, który zastrzegł anonimowość w liście do naszej redakcji . W tekście pada pytanie m.in. o to, ilu nauczycieli miałoby zostać zwolnionych.

– Moim zdaniem ewentualne plany łączenia szkół należy odłożyć w czasie w oczekiwaniu na skutki decyzji rządu dotyczących likwidacji gimnazjów – przekazał naszej gazecie starosta Radosław Roszkowski. – Jednak docelowo powiatu nie stać na branie rokrocznie kredytów na pokrycie deficytu w powiatowej oświacie – dodał.

Starosta podkreślił, że radni oczekują w tej sprawie analiz i propozycji rozwiązań, stąd też propozycje Wydziału Oświaty i Zdrowia zaprezentowane na komisji oświaty w październiku ubiegłego roku.

– W tej sprawie występują spore różnice poglądów wśród członków Zarządu Powiatu. Osobiście jestem przeciwny wdrażaniu wymienionych rozwiązań już w 2016 roku – zaznaczył Radosław Roszkowski. – Mamy obecnie ok.2/3 uczniów opuszczających gimnazja mniej niż kilkanaście lat temu. To docelowo wymusi jakieś zmiany.

Według danych uczniów jest w tej chwili około 400, przy niemal 1200 kilkanaście lat temu.

– Jest szansa, że tych uczniów będzie 600. Ale to nadał mało. – stwierdza starosta.

Do tematu powrócimy.

Gazeta Prudnik24 – numer 209

Reklamy

 

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook