Prudnik24

Piłkarska Pogoń z nowym zarządem

Piłkarska Pogoń z nowym zarządem
10 lutego
17:00 2016

Podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbyło się w ostatni piątek stycznia powołano nowy zarząd stowarzyszenia MKS Pogoń Prudnik. Wcześniej zebrani wysłuchali sprawozdania prezesa ustępującego zarządu z działalności klubu, oraz sprawozdania finansowego i udzielili zarządowi absolutorium za rok 2015.

 W skład nowego zarządu weszły m.in. osoby wcześniej znane z działalności na rzecz klubu (Grzegorz Pawlak – poprzedni wiceprezes, Mariusz Bielawa, Łukasz Płocha, Marek Wojciechowski), sędziowie piłkarscy – Armin Łubniewski, Krzysztof Tabaczkowski, sponsor klubu i prezes UKS Orlik Prudnik, Bogdan Butor. Są ponadto nowe twarze – przedstawiciele drużyny siatkarskiej SPPS Ro-Nat GSM Prudnik – Lukasz Redel i Marek Muszyński (w związku z planami włączenia w struktury klubu sekcji siatkarskiej), a także Paweł Jastrzębski, pochodzący z Kluczborka, od niedawna prudniczanin. Nowe rozdanie we władzach stowarzyszenia to m.in. efekt jesiennego apelu Grzegorza Pawlaka o odzew ze strony osób zainteresowanych pracą na rzecz klubu.

Jak zapewnił wiceprezes poprzedniego zarządu, priorytetem nowego zarządu będzie zmiana wizerunku klubu, by przyciągał chętnych do gry, w tym utalentowaną młodzież i zawodników z terenu ziemi prudnickiej. Mowa była także o ustabilizowaniu finansów i przygotowaniu struktur klubowych do utworzenia w przyszłości nowych drużyn (m.in. młodzież, seniorzy II). Plany na najbliższy czas to ponadto poprawa stanu murawy i wykonanie drenażu, a także budowa nowego boiska bocznego z oświetleniem (we współpracy z OSiR).

Uzgodniono, że po feriach zimowych, na pierwszym zebraniu nowego zarządu, zostaną przeprowadzone wybory: prezesa, dwóch wiceprezesów i na pozostałe funkcje.

Powołano także nowy skład Komisji Rewizyjnej (Marek Wesołowski – przew., Janusz Stefanko – zast., Michał Hosse – sekretarz).

Uczestnicy zebrania jednogłośnie zaaprobowali także zgłoszoną propozycję przyznania Radosławowi Roszkowskiemu za dotychczasową działalność na rzecz klubu tytułu honorowego prezesa MKS Pogoń Prudnik.

Wcześniej, przed wyborem nowego składu zarządu, prezes ustępującego – Wiesław Kopterski – wygłosił sprawozdanie z działalności klubu za poprzedni rok. Przedstawione zostały także sprawozdania finansowe (Izabela Tobiasz, Marek Wesołowski). Koszty działalności za poprzedni rok przekroczyły 141 tys. zł, przy czym przychody klubu (dotacje, darowizny, składki członkowskie i wpływy z 1% podatku na rzecz OPP) nie zrównoważyły wydatków, stąd ujemny wynik finansowy na koniec roku (prawie 7,5 tys. zł). Podkreślono jednak, że klub zakończył rok bez zobowiązań finansowych wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. „Dziurę” w finansach także udało się już zlikwidować, dzięki otrzymanej w styczniu br. dotacji od spółki Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Niemodlinie, w kwocie 10 tys. zł.

Miłym akcentem na zakończenie zebrania było wręczenie srebrnych i brązowych odznak za działalność na rzecz klubu, ustanowionych w związku z obchodzonym przed kilkoma miesiącami jubileuszem 70-lecia działalności klubu. Z rąk Radosława Roszkowskiego srebrne odznaki otrzymali: Grzegorz Pietruszka, Wiesław Kopterski, Janusz Semerga, Marcin Wicher, Jan Raniszewski. Brązowe odebrali natomiast: Bogdan Butor, Jan Stefanko, Grzegorz Pawlak, Barbara Łacna, Czesław Stefański, Marek Wesołowski, Marian Gajek, Izabela Tobiasz, Marek Wojciechowski). Poinformowano także, że złote odznaki otrzymają: Henryk Nowaczek, Zenon Zaczyński, Mieczysław Matczak, Bronisław Rektor.

Obrady zakończyły krótkie wystąpienia Wiesława Kopterskiego i Dariusza Przybylskiego, którzy podziękowali dotychczasowym współpracownikom, a nowym władzom życzyli sukcesów w zarządzaniu klubem.

Jak stwierdził w rozmowie z nami Radosław Roszkowski, cieszy, że znalazło się tyle osób zainteresowanych pracą na rzecz klubu, gdyż kilka lat temu nie było łatwo znaleźć chętnych. Liczy on, że nowe nazwiska we władzach Pogoni to duża szansa na rozwój.

Gazeta Prudnik24 – numer 211

Reklamy

 

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook