Prudnik24

Departament Dróg Publicznych o obwodnicy Głogówka

Departament Dróg Publicznych o obwodnicy Głogówka
01 kwietnia
20:19 2016

Członkowie Komitetu Na Rzecz Budowy Obwodnicy Głogówka uznali, że nowy rząd to szansa na nowe rozdanie w tej sprawie. W lutym do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa trafiło pismo komitetu z serią pytań o możliwości budowy obwodnicy. W marcu komitet doczekał się odpowiedzi. Okazuje się, że pewne, choć raczej niewielkie szanse n budowę drogi, są.

W liście podpisanym przez zastępcę dyrektora Departamentu Dróg Publicznych Agnieszkę Krupę przypomina się, że inwestycja ta nie została ujęta w obecnie obowiązującym Programie Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do  2025 r.), ponieważ uznano, ze nie spełnia ona kluczowych przesłanek branych pod uwagę w zakresie budowy obwodnic w ciągach dróg krajowych. Nie umieszczono jej także w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Opolskiego, który ujmował inwestycje uznane przez poprzedni rząd i władze województwa za priorytetowe. Według badań ministerialnych średniodobowe natężenie ruchu na odcinku drogi krajowej nr 40 jest bowiem niższe niż średnia dla całego kraju (czyli 9 888 pojazdów na dobę), a jego rozkład, który jest trzykrotnie mniejszy na docinkach dojazdowych sugeruje jego lokalny, a nie tranzytowy charakter.

Jak jednak zaznacza Agnieszka Krupa, ministerstwo zastanawia się obecnie nad zmianami w programie, które umożliwiłyby jego realizację w jak najszerszym zakresie. Okazuje się bowiem, że środki zabezpieczone na nowe inwestycje drogowe przez poprzedni rząd wynoszą 107 mld zł., podczas, gdy szacunkowy koszt realizacji zadań to niemal dwukrotnie więcej, bo aż 200 mld zł.

W piśmie mówi się też o potrzebie szerszego spojrzenia uwzględniającego potrzeby rozwojowe kraju i regionów. Dla idei budowy głogóweckiej obwodnicy kluczowy będzie więc przeprowadzony w 2015 roku Generalny Pomiar Ruchu, który a być pomocny przy wyborze najpilniejszych inwestycji drogowych.

Agnieszka Krupa zapewniła jednocześnie, że stanowisko komitetu zostanie uwzględnione w kolejnym etapie prac nad ewentualną nowelizacją programu pod warunkiem podjęcia decyzji o weryfikacji list inwestycyjnych.

Gazeta Prudnik24 – numer 287

Reklamy

Reklamy

Facebook