Prudnik24

Nauka i biznes w I LO w Prudniku

Nauka i biznes w I LO w Prudniku
10 kwietnia
22:47 2016

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Prudniku współpracuje z wieloma instytucjami, które wzbogacają proces edukacyjny i wychowawczy. W ramach współpracy, która została podpisana jeszcze w 2014 roku, nasza szkoła objęta jest opieką naukową i dydaktyczną ze strony Politechniki Opolskiej przy udziale pracowników naukowych Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Patronat objął klasy biznesowo – menadżerskie realizujące przedmiot podstawy biznesu.

Umowa przewiduje możliwość udziału naszej młodzieży w zajęciach na Politechnice, co pozwala nie tylko na pogłębienie wiedzy, ale również na przybliżenie przyszłym studentom charakteru i specyfiki zajęć na wyższej uczelni. Zajęcia prowadzone są również przez nauczycieli akademickich w naszym liceum.

Dnia 4 marca br. nasi uczniowie kolejny raz uczestniczyli w warsztatach na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, tym razem zostaliśmy zaproszeni do otwartego niedawno Centrum Nauka – Biznes Politechniki Opolskiej. Jak twierdzi prof. Marek Tukiendorf, Rektor PO „…jest to miejsce, w którym z ludźmi nauki spotykają się ludzie biznesu, by określać swoje potrzeby, a potem realizować wspólne projekty”. Zajęcia nt. marketingu oraz warsztaty pt. „Sztuka przemawiania, prezentacji. Jak opanować chaos?” przeprowadził  prodziekan ds. współpracy i rozwoju Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej dr inż. Łukasz Dymek.  Utworzone Centrum ma pomóc w transferze wiedzy z nauki do biznesu, a to oznacza, że każda inicjatywa, która wychodzi czy to ze środowiska naukowego, czy biznesowego, jest tu inicjatywą pożądaną. Centrum jest punktem kontaktowym inicjatyw naukowo – badawczych w relacjach ze sferą gospodarczą. Pozwala ono stworzyć obszar synergii nauki i biznesu. Uczelnia ukierunkuje się w ten sposób jeszcze mocniej na współpracę z biznesem i działalnością badawczo-rozwojową, która pozwala kumulować wiedzę i wykorzystywać ją do rozwoju lokalnej gospodarki. Punkt pozwalający nawiązać kontakt między środowiskiem nauki a środowiskiem biznesu ułatwia podejmowanie wspólnych inicjatyw badawczo-rozwojowych, zdobywanie informacji o możliwościach zwiększania konkurencyjności swojej firmy dzięki naukowej wiedzy, a w rezultacie przyczynia się do wzmocnienia potencjału gospodarczego i innowacyjnego regionu. Działania Centrum Nauka – Biznes koncentrują się na pracy naukowo – badawczej, organizacji i prowadzeniu punktów konsultacyjnych, udzielaniu informacji dla osób przedsiębiorczych, ze szczególnym uwzględnieniem studentów, chcących założyć własną firmę, organizacji warsztatów, kursów, ogólnych i specjalistycznych szkoleń. W trakcie zorganizowanych zajęć uczniowie wykonywali ćwiczenia umiejętności autoprezentacji przez co znacznie poszerzyli swoją wiedzę na temat właściwych sposobów komunikacji, prezentacji i sztuki przemawiania, w tym budowania precyzyjnych wypowiedzi. Forma warsztatów była bardzo specjalistyczna, ponieważ uczniowie sprawdzili w praktyce możliwości innowacyjnych rozwiązań. Wizyta zaowocowała również zaproszeniem na następne spotkania ze studentami i naukowcami uczelni. Dla młodych ludzi to naprawdę wiele znaczy, mają przede wszystkim możliwość obycia się z uczelnią wyższą, a niejednokrotnie pomaga im to w wyborze dalszej drogi kształcenia.
Udział w zajęciach daje szansę rozwoju indywidualnych zainteresowań i pasji uczniów oraz wzrost zainteresowania nauką. Mają możliwość wykonywania doświadczeń i eksperymentów pod nadzorem wykwalifikowanej kadry naukowej, dzięki czemu mogą właściwie zaplanować swoją karierę zawodową. Z niecierpliwością czekamy na kolejne zajęcia, kierując się słowami Leonardo da Vinci, że „nasz umysł nigdy nie zmęczy się podczas nauki”.

Tomasz Wójtowicz

Gazeta Prudnik24 – numer 287

Reklamy

Reklamy

Facebook