Prudnik24

W „czwórce” matematyka także po angielsku

W „czwórce” matematyka także po angielsku
11 kwietnia
18:36 2016

Innowacyjne zajęcia, pod hasłem „Matematyczne zmagania w języku angielskim z wykorzystaniem technologii Informacyjnej”, prowadzą z szóstoklasistami dwie nauczycielki z prudnickiej PSP nr 4.

 Autorkami innowacji metodycznej o powyższym tytule są: Barbara Tobik – nauczycielka matematyki w Publicznym Gimnazjum nr 2 i Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Prudniku, oraz Wioleta Wróblewska – nauczycielka języka angielskiego w PSP nr 4. Opracowana przez nie koncepcja  została wpisana przez Kuratorium Oświaty w Opolu do wykazu innowacji pedagogicznych realizowanych w roku szkolnym 2015/2016.

– Zastosowanie nowatorskiego rozwiązania metodycznego pozwoliło na realizację lekcji matematyki w języku angielskim. Podczas zajęć uczeń ma możliwość przyswojenia sobie nie tylko wiedzy z zakresu warsztatu samego języka, ale również wiedzy merytorycznej z matematyki, którą może łączyć i wykorzystywać – wyjaśnia Barbara Tobik.

 Zajęcia, w których uczestniczą uczniowie klas szóstych, prowadzone są z wykorzystaniem anglojęzycznych stron matematycznych, metodami aktywizującymi. Uczniowie podczas rozwiązywania zadań posługują się technologią informacyjno-komunikacyjną, praktycznie stosują umiejętności językowo-matematyczne.

Tematem jednej z ostatnich lekcji była klasyfikacja trójkątów ze względu na boki i kąty oraz obliczanie ich obwodu. Uczniowie najpierw poznawali teorię i wspólnie rozwiązywali zadania pod kierunkiem nauczyciela (przykładowe zamieszczamy obok). Następnie zdobyte przez nich wiadomości zostały sprawdzone z wykorzystaniem interaktywnego systemu „Testico”. Szóstoklasiści odpowiadali na pytania za pomocą pilotów, posługując się klawiaturą numeryczną lub alfabetyczną, a indywidualne wyniki można było porównać bezpośrednio po zakończeniu testu.

Jak dodaje jedna z autorek innowacji, raz w tygodniu, na zakończenie lekcji, przeprowadzany jest quiz ze znajomości słówek, którego wyniki zostaną podsumowane na koniec roku szkolnego, a najlepsi otrzymają dyplomy.

– Spotykamy się raz w tygodniu. Chociaż są to zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne dzieci chętnie w nich uczestniczą. Matematyką można się bawić i pokazać, że wcale nie jest taka trudna – opowiada Barbara Tobik. Potwierdzają to także sami uczestnicy innowacyjnych lekcji. Jak przyznaje jeden z nich, Wojtek, zajęcia są „nietypowe, ale przyjemne”.

– Poznajemy dużo nowych słówek, co lekcję nawet dziesięć. Nie zawsze one są proste, a niektóre wymawiamy przez pół godziny i śmiejemy się z tego. Tematy też nie są nudne, ale interesujące. Do tego lekcje są fajnie prowadzone przez panie – mówi.

Chłopak przyznaje, że wymóg stosowania obcego języka nie wpływa na uczniów stresująco:

– Pani przypomina nam, żeby mówić po angielsku. Ale jak ktoś nie rozumie, pani wytłumaczy po polsku – wyjaśnia Wojtek.

Dzieci mają też świadomość tego, że zajęcia, w jakich uczestniczą, mogą kiedyś zaprocentować:

– Nie wiadomo, gdzie nas przyszłość zaniesie. Czy będziemy pracować w Polsce, czy za granicą. Dlatego wszędzie może się nam to przydać – stwierdza szóstoklasista.

Dodajmy, że powyższa inicjatywa nie jest jedynym wspólnym przedsięwzięciem obu nauczycielek. Przed dwoma laty Barbara Tobik i Wioleta Wróblewska opracowały matematyczno-przyrodniczy projekt pod hasłem „Skarby wokół nas”. Miał on formę mini-gry terenowej, podczas której uczniowie klas IV c i VI a, rozwiązywali zadania (także w języku angielskim), poznając przy tym ciekawe miejsca w Prudniku i ich historię, oraz szukając „skarbów” – zagadnień do rozwiązania, m.in. w parku miejskim, „Małpim Gaju” czy na Koziej Górze.

Przykładowe zadanie:

The perimeter of the isosceles triangle is 55 cm. Its leg is five times longer than its base. How long are the legs of this triangle?

Obwód trójkąta równoramiennego jest równy 55 cm. Jego ramię jest pięć razy dłuższe, niż jego podstawa. Jaką długość mają ramiona tego trójkąta?

Gazeta Prudnik24 – numer 284

Reklamy

Reklamy

Facebook