Prudnik24

Hipoterapia dla uczniów SOSW w Prudniku w Stadninie Koni Moszna

Hipoterapia dla uczniów SOSW w Prudniku w Stadninie Koni Moszna
15 kwietnia
13:40 2016

W ostatnim czasie podopieczni Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Prudniku mieli okazję poddać się jednej ze skuteczniejszych, a jednocześnie wciąż za mało wykorzystywanych form terapii, jaką jest hipoterapia. Stało się tak dzięki współpracy Ośrodka ze Stadniną Koni Moszna, która wystąpiła z propozycją zorganizowania zajęć terapeutycznych
z udziałem osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Przeprowadzeniem czterodniowej akcji, w której uczestniczyli nasi uczniowie z różnym stopniem niepełnosprawności, a także z tak zwaną niepełnosprawnością sprzężoną (czyli z współwystępującą, obok niepełnosprawności intelektualnej, także ruchową, bądź związaną z chorobami przewlekłymi), zajęli się przyszli instruktorzy hipoterapii, odbywający szkolenie w Mosznej. Kurs na uprawnienia zawodowe instruktora o specjalności hipoterapia zorganizowała firma Green Way – Centrum Szkoleń Instruktorskich, która w celu zapewnienia wyższego poziomu szkolenia wzbogaciła swoją ofertę o 25 h zajęć praktycznych.

Ten właśnie wymóg zaliczenia kursu, a także otwartość kierownictwa Stadniny Koni, dał naszym uczniom szansę na bezpłatne skorzystanie, przez trzy dni

z rzędu, w mało ograniczonym przedziale czasowym, z zajęć hipoterapii. Dzieciom i młodzieży dały one szansę na kolejną formę usprawniania, zaś  adeptom kursu – lepsze zrozumienie specyfiki pracy instruktora hipoterapii oraz zdobycie bezcennego doświadczenia w pracy z pacjentami.

Uczestnicy zajęć wrócili z Mosznej zachwyceni, zrelaksowani i pełni nadziei, że podobne akcje uda się jeszcze w przyszłości przeprowadzić.

Alina Puzio  

Gazeta Prudnik24 – numer 287

Reklamy

Reklamy

Facebook