Prudnik24

Biała: Radni jednak za nową oczyszczalnią

Biała: Radni jednak za nową oczyszczalnią
06 maja
20:53 2016

Pod koniec marca radni miejscy ostatecznie przychylili się do zdania burmistrza i wyrazili zgodę na budowę przez gminę nowej oczyszczalni ścieków. To krok naprzód w trwającym od pewnego czasu ściekowym impasie.

Już na początku kadencji obecny burmistrz Białej przyznawał, że jednym z pilnych problemów do rozwiązania jest gospodarka ściekowa, gdyż gmina nie posiada oczyszczalni z prawdziwego zdarzenia. Edward Plicko opowiedział się za budową nową gminnej oczyszczalni, aby samorząd nie był uzależniony od oczyszczalni należącej do prywatnego właściciela. Początkowo jednak jego zdania nie podzielała część radnych.

Wcześniej poprzednik obecnego burmistrza (Arnold Hindera z Mniejszości Niemieckiej) zawarł porozumienie, według którego część gminnych ścieków miała trafiać do prywatnej oczyszczalni, która obsługuje zakład „Ustronianki”.

Obecny burmistrz, Edward Plicko, uznał jednak, że oferta prywatnej firmy jest niekorzystna dla gminy i jej mieszkańców. W podsumowującym pierwszy rok kadencji wywiadzie dla „Panoramy Bialskiej” z listopada ub.r. powtórzył, że warunki stawiane przez „Ustroniankę” są nie do przyjęcia – zarówno ze względu na wysoką cenę oczyszczenia 1 m3 ścieków (5,30 zł netto), wyśrubowane parametry określające jakość dostarczanych ścieków, a także możliwość zerwania przez „Ustroniankę” umowy po trzykrotnym przekroczeniu norm dostarczanych nieczystości. Jednocześnie wyrażał przekonanie, że konieczność dowożenia do ww. oczyszczalni ścieków z wiejskich szamb spowoduje przekroczenie określonych umową norm. Dodawał, że podpisanie niekorzystnej umowy spowoduje, że trzeba będzie podczyszczać ścieki, co będzie skutkowało dodatkowymi kosztami i obciążeniem mieszkańców.

Jako alternatywę Edward Plicko wskazywał budowę nowej, gminnej oczyszczalni ścieków, na którą można by pozyskać dofinansowanie unijne (63% kosztów, w ramach wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego), jak też kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podczas marcowej sesji rady miejskiej zaprezentowano szacunkowe koszty realizacji tej inwestycji. Zdaniem prezesa spółki Wodociągi i Kanalizacja, Władysława Podróżnego, wydatki na budowę oczyszczalni wyniosą 5,8 mln zł, przy czym uwzględniając możliwe dofinansowanie z RPO (ponad 3 mln zł), a także odzyskanie podatku VAT (1 mln zł), nakłady, jakie gmina musiałaby ponieść, to ok. 1,7 mln zł. Burmistrz Plicko zastrzegał, że w przypadku nieotrzymania dofinansowania gminy prawdopodobnie nie będzie stać na dokonanie inwestycji we własnym zakresie.

Radni zgłaszali zapytania o ostateczną cenę odbioru nieczystości dla mieszkańców. Według szacunków magistratu, mogłaby być ona o kilkanaście proc. niższa, niż w oczyszczalni przy „Ustroniance”.Ostatecznie rada jednogłośnie przegłosowała zmianę wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2015-2028, wprowadzając do niej zadanie związane z budową gminnej oczyszczalni. Ewentualna inwestycja miałaby być zrealizowana do końca roku 2018.

Gazeta Prudnik24 – numer 288

Reklamy

Reklamy

Facebook