Prudnik24

Głogówek: spór o dojazd do szpitala

Głogówek: spór o dojazd do szpitala
30 czerwca
19:32 2016

Władze Głogówka chcą budowy drogi dojazdowej do niedokończonego szpitala, co miałoby przekonać potencjalnego inwestora do kupna obiektu od gminy. Na inwestycję nie zgadza się jednak powiat, na którego gruntach położona jest nieruchomość.

Budowę szpitala w Głogówku rozpoczęto jeszcze w roku 1989. Inwestycji (prowadzonej na gruntach należących do powiatu) jednak do dziś nie dokończono – prace wstrzymano pod koniec lat 90.(oficjalnie z powodu przekroczenia założonych wydatków).

Obiekt stoi pusty, sąsiadując z budynkiem „powiatowego” Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL), formalnie wchodzącego w skład Prudnickiego Centrum Medycznego, którego właścicielem jest powiat. W 2011 r. gmina Głogówek otrzymała od powiatu jako darowiznę działkę pod niedokończoną szpitalną inwestycją, Potwierdzający darowiznę akt notarialny zawiera podobno zapis, według którego będąca właścicielem gruntu pod ZOL-em spółka PCM zapewni nowym właścicielom szpitala przejazd przez swoją działkę.

Władze Głogówka po przejęciu niedokończonego szpitala podjęły starania o znalezienie inwestora zewnętrznego, który zechce odkupić i zagospodarować pusty obecnie obiekt. Według burmistrza Andrzeja Kałamarza, potencjalny kupiec jest, ale zanim wyłoży pieniądze, domaga się wykonania przez samorząd gminny dojazdu do nieruchomości. Gmina utrzymuje również, że członek jednego z poprzednich zarządów PCM miał udzielić pisemnej zgody na powstanie drogi dojazdowej od ul. Konopnickiej, na co podobno już jakiś czas temu zostały zarezerwowane pieniądze w budżecie.

Sęk w tym, że na proponowane rozwiązanie nie chce przystać powiat. Według starosty prudnickiego, Radosława Roszkowskiego, budowa publicznej drogi przez powiatowy grunt, na którym znajduje się ZOL, jest rozwiązaniem niekorzystnym z punktu widzenia należącej do powiatu spółki, ponieważ miałoby to utrudnić ZOL-owi możliwości korzystania z zajmowanej przez niego nieruchomości. Jednocześnie jednak władze powiatowe deklarują gotowość rozmów co do innej możliwości, np. przejęcia ZOL przez głogówecki samorząd, lub też inwestora, który będzie zainteresowany kupnem niedokończonego szpitala.

Pytanie, czy na tę propozycję przystanie Gmina Głogówek. Burmistrz Andrzej Kałamarz twierdzi, że wykonanie dojazdu w innej lokalizacji, niż zaproponowana przez samorząd, nie wchodzi w grę (zbyt wąski przejazd oraz sąsiedztwo osiedla mieszkaniowego). We wcześniejszych wypowiedziach wspominał także, że gotów jest przed sądem walczyć o budowę drogi.

Jak dowiedzieliśmy,się kilka dni temu, być może uda się jednak osiągnąć porozumienie.

– Odbyło się spotkanie z przedstawicielami starostwa i złożyliśmy propozycję w tej sprawie, czekamy na odpowiedź – przekazała naszej gazecie rzecznik gminy Głogówek Małgorzata Rosińska.

Gazeta Prudnik24 – numer 209

Reklamy

 

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook