Prudnik24

Euroregion Pradziad: przydzielono pierwsze środki na mikroprojekty

Euroregion Pradziad: przydzielono pierwsze środki na mikroprojekty
11 sierpnia
20:04 2016

W połowie lipca br. w Mosznej obradował Euroregionalny Komitet Sterujący. Dokonano przydziału środków z Funduszu Mikroprojektów, w ramach tzw. nowego rozdania funduszy unijnych, zatwierdzając wnioski zgłoszone do pierwszego naboru projektów z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Według informacji z biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad do naboru zgłoszono początkowo 32 wnioski – 22 ze strony polskiej, oraz 10 z czeskiego pogranicza. Weryfikację pod kątem formalnym przeszło 17 wniosków polskich, oraz wszystkie ze strony czeskiej. Po etapie oceny dokonanej przez ekspertów do zatwierdzenia Komitetowi Sterującemu przedstawiono 13 polskich i 9 czeskich wniosków. Wszystkie zostały przyjęte, uzyskując dofinansowanie. Łączna wartość zatwierdzonych wniosków po stronie polskiej i czeskiej sięga blisko 700 tys. euro.

Spośród rozpatrywanych wniosków większość dotyczyła przygranicznej współpracy polsko-czeskiej. Zostały zgłoszone w Osi priorytetowej 4 – „Współpraca instytucji i społeczności” – dla projektów zmierzających do wzmacniania integracji mieszkańców i instytucji sąsiadujących państw na poziomie lokalnym, oraz współpracy społeczeństwa obywatelskiego na pograniczu.

Mniej wniosków zgłoszono w Osi priorytetowej 2 – „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia” – obejmującej działania ukierunkowane na rozwój zasobów przyrodniczych i kulturowych, oraz ich udostępnienie i promocję, celem zwiększenia atrakcyjności promowanego obszaru dla odwiedzających.

Komitet Sterujący zdecydował ponadto, że drugi nabór projektów potrwa do 15 września br., a następne posiedzenie, podczas którego wnioski będą zatwierdzane do dofinansowania odbędzie się w połowie grudnia br. Projekty do II naboru mogą składać jedynie tzw. nowi wnioskodawcy – tacy, którzy nie otrzymali dofinansowania w programie POWT 2007-2013

Gazeta Prudnik24 – numer 287

Reklamy

Reklamy

Facebook