Prudnik24

Biała bez wiceburmistrza, za to z nowym szefem wodociągów

Biała bez wiceburmistrza, za to z nowym szefem wodociągów
16 sierpnia
21:42 2016

Dagmara Duchnowska nie jest już zastępcą burmistrza Edwarda Plicki, została zdymisjonowana. Nie tak dawno ze stanowiskiem pożegnał się także szef bialskich wodociągów, Władysław Podróżny. Burmistrz Białej nie widzi problemu w wymianie współpracowników. Zmiany kadrowe niepokoją natomiast przewodniczącego rady gminy – Roberta Rodena.

Dagmara Duchnowska została zwolniona pod koniec lipca, w trakcie pobytu na zwolnieniu lekarskim. Burmistrz Edward Plicko nie chciał szerzej komentować powodów dymisji udzielonej swojej zastępczyni, w wypowiedziach dla „NTO” mówił jedynie o jej rzekomej nielojalności. Sama Dagmara Duchnowska również na razie nie odniosła się szerzej do całej sytuacji. Stwierdziła jedynie, że nie czuje, jakoby miała być nielojalna, oznajmiła natomiast enigmatycznie, że kierując się określonymi zasadami nie chciała ich złamać. Szerzej ma podobno wypowiedzieć się po zakończeniu zwolnienia lekarskiego. Z informacji regionalnego dziennika wynika również, że na razie na fotel zastępcy burmistrza Białej nie planuje się powołania nowej osoby.

To nie jedyna zmiana na eksponowanym w gminie stanowisku, bowiem kilka tygodni wcześniej z posadą pożegnał się Władysław Podróżny, prezes największej gminnej spółki „Wodociągi i Kanalizacja”. W tym przypadku oficjalnym powodem było wygaśnięcie kadencji, a po 10 latach piastowania stanowiska burmistrz Plicko miał nie zaproponować mu kontynuacji kontraktu. Zamiast tego na początku lipca ogłoszono konkurs na nowego prezesa, a Rada Nadzorcza wodociągów powierzyła to stanowisko architektowi Marcinowi Haberechtowi, radnemu poprzedniej kadencji.

Według burmistrza Edwarda Plicki w dokonanych zmianach kadrowych nie ma niczego dziwnego – krótko komentował, że ma prawo zmienić osoby, z którymi współpracuje, a odnosząc się do wymiany szefa komunalnej spółki mówił, że chce spróbować współpracy z kimś innym.

Roszady kadrowe niepokoją za to przewodniczącego rady gminy Roberta Rodena, który podkreślał, że w obu przypadkach odwołano osoby odpowiedzialne za sztandarowe gminne inwestycje. Była wiceburmistrz Dagmara Duchnowska realizowała bowiem projekt budowy kompleksu boisk sportowych, a w urzędzie odpowiadała również za pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym dotacji unijnych. Przewodniczący rady gminy podkreślał również, że odwołanie pani wiceburmistrz było niespodziewane, a rada nie została poinformowana o tej decyzji.

Z kolei w opinii Roberta Rodena były szef bialskich wodociągów był cenionym fachowcem, który miał przeprowadzić inną dużą gminną inwestycję – planowaną budowę gminnej oczyszczalni ścieków.

Mimo to burmistrz Edward Plicko uspokajał, że realizacja wymienionych zadań inwestycyjnych nie jest w żaden sposób zagrożona. Jako przykład podawał budowę boisk sportowych, gdzie wykonawca został wyłoniony wkrótce ma rozpocząć prace.

Gazeta Prudnik24 – numer 195

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook