Prudnik24

Spotkanie Starosty Prudnickiego z nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Spotkanie Starosty Prudnickiego z nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej
20 października
19:41 2016

Człowiek jest wspaniałą istotą, nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to, co się ma, ale czym się dzieli z innymi” – tymi słowami Jana Pawła II starosta prudnicki Radosław Roszkowski rozpoczął 14 października 2016 r. spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej z wyróżniającymi się nauczycielami szkół i placówek oświatowych Powiatu Prudnickiego. W spotkaniu wzięli udział: starosta prudnicki Radosław Roszkowski, wicestarosta Krzysztof Barwieniec oraz naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Anna Wojtczak.

Starosta doceniając wkład pracy dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli i wychowawców w nauczanie i wychowanie młodzieży, serdecznie podziękował za ofiarną pracę pedagogiczną. Nagrodą Starosty uhonorowani zostali następujący dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych: Katarzyna Cukier – PPP Prudnik, Janina Dyhdalewicz – SOSW Głogówek, Maria Boczarska – ZSO nr 1 Prudnik, Aleksandra Grochowska – ZSO nr 1 Prudnik, Marzanna Zawadzka-Ciępka – ZSR Prudnik.

W tym miejscu wypada wspomnieć o innych nagrodzonych nauczycielach i dyrektorach szkół, prowadzonych przez Powiat Prudnicki.

W dniu 12 października 2016 r. w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu w trakcie wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Wojewoda Opolski Adrian Czubak wręczył odznaczenia państwowe: Medale Srebrne za Długoletnią Służbę nauczycielom Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudnik Ireneuszowi Czajkowskiemu i Ireneuszowi Grzegockiemu.

Pan Michał Siek Opolski Kurator Oświaty wręczył nagrodę OKO Jadwidze Harasymowicz dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej: Teresie Sokołowskiej – nauczycielce Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku, Jarosławowi Matczakowi – wicedyrektorowi oraz Alinie Nowak – nauczycielce Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku.

Miło jest nam poinformować, że pani Marzena Kędra – radna V kadencji Rady Powiatu w Prudniku, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Po wręczeniu nagród uczestnicy spotkania rozmawiali o obecnej sytuacji w naszych szkołach, o ich problemach i sukcesach. Na zakończenie Starostowie złożyli podziękowania wszystkim nauczycielom szkół i pracownikom oświaty Powiatu Prudnickiego za dotychczasowe osiągnięcia oraz życzyli im dalszych wspaniałych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Gazeta Prudnik24 – numer 209

Reklamy

 

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook