Prudnik24

Międzynarodowe spotkanie projektowe Erasmus+ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku Bułgaria, Montana, 2 – 5 październik 2016

Międzynarodowe spotkanie projektowe Erasmus+ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku Bułgaria, Montana, 2 – 5 październik 2016
30 października
20:22 2016

W ZSO nr 1 w Prudniku rozpoczęto międzynarodowy projekt Erasmus+ w ramach akcji KA2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Koordynatorki projektu – dyrektor szkoły Pani Jadwiga Harasymowicz i nauczyciel języka angielskiego Pani Aleksandra Jasińska uczestniczyły w pierwszym międzynarodowym spotkaniu projektowym dla koordynatorów. Spotkanie zorganizowane zostało w szkole partnerskiej w Montanie w Bułgarii w dniach od 2 do 5 października. Celem spotkania było przygotowanie do pracy projektowej na cały rok szkolny 2016/2017. Podczas spotkania przeanalizowano zaplanowane działania projektowe na pierwszy rok pracy, zweryfikowano plan pracy, sporządzono regulamin rekrutacji uczniów do udziału w mobilnościach międzynarodowych, omówiono metodologię jaka zostanie zastosowana w działaniach projektowych. Nauczyciele wymienili doświadczenia związane ze stosowaniem różnych metod nauczania. Koordynatorki szkoły polskiej przedstawiły możliwości związane z wprowadzeniem zasad neurodydaktyki w celu aktywizowania uczniów w działaniach projektowych. Omówiono i zaplanowano pierwsze dwa spotkania międzynarodowe dla uczniów, które odbędą się w grudniu 2016 roku w Rumunii oraz w marcu 2017 roku w Bułgarii. W godzinach popołudniowych po zrealizowaniu zaplanowanej pracy w zespole, nauczyciele mieli czas na wspólne zwiedzanie okolicy, poznanie kultury i zwyczajów mieszkańców regionu Montany i Sofii.

Streszczenie założeń projektu:

„Woda naszym cennym skarbem” to temat projektu, który realizowany będzie w pięciu krajach partnerskich: Polska, Niemcy, Francja, Bułgaria i Rumunia. Partnerstwo projektu to kontynuacja współpracy z poprzednich projektów lub nawiązanie nowych znajomości na kursie międzynarodowym. Główne cele projektu to nawiązanie tematyki projektu do przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, co wpłynie na atrakcyjną sylwetkę absolwenta na przyszłym rynku pracy, współpraca na pułapie regionalnym i międzynarodowym w realizowaniu zagadnień związanych z ochroną środowiska i gospodarowaniem zasobami wody, poprawienie i nabycie nowych kompetencji językowych w szczególności umiejętności praktycznych takich jak mówienie, wykorzystanie nowoczesnych technologii , tworzenie innowacyjnych rozwiązań i kreowanie przedsiębiorczej postawy młodego Europejczyk otwartego na problemy współczesnej Europy i świata, podejmującego przedsiębiorcze i innowacyjne działania w celu realizacji zadań. Wynikiem pracy uczniów będą liczne prezentacje, albumy, filmy, plakaty, zdjęcia, nagrania, wystawy, scenariusze, opisy, wywiady, artykuły i porównania statystyczne

W projekcie trwającym dwa lata bezpośrednio weźmie udział 75 uczniów i 33 nauczycieli , pośrednio około 2000 uczniów i około 150 nauczycieli. Uczestnikami projektu będą uczniowie różnych typów szkół – ogólnokształcących, zawodowych i techniczno – zawodowych w wieku od 16 do 19 lat i pochodzący z różnych sfer społecznych i reprezentujący różne narodowości etniczne. Działania projektowe związane są z innowacyjnymi metodami nauczania więc planujemy włączyć w te działania jak największą liczbę instytucji współpracujących, które umożliwią naszym uczniom bezpośredni kontakt z nauką

Każda szkoła partnerska opracowała plan pracy w taki sposób, aby przedstawić jak najciekawsze informacje i unikatowe metody gospodarowania zasobami wody w regionie. Poznamy innowacyjne metody badania wody, wpływ opadów na jakość gleby i związanych z tym upraw. Uczestniczyć będziemy w licznych zajęciach laboratoryjnych, doświadczymy bezpośredniego kontaktu z nauką poprzez wizyty edukacyjne w różnych instytucjach : firmach uzdatniających wodę, ośrodkach medycznych Spa wykorzystujących lecznicze właściwości wody, rozlewniach wód mineralnych, organicznych i tradycyjnych plantacjach, firmie recyklingowej. Poznamy również innowacyjne metody badania jakości wody lub oczyszczania wody bez użycia środków chemicznych. Nauczymy się tworzyć biznes plan i dowiemy się jak zarządzać własnym przedsiębiorstwem. Ponadto, aby lepiej się poznać będziemy wymieniać się doświadczeniami i pomysłami podczas warsztatów interkulturalnych i artystycznych. Bogaty plan działań podczas wizyt międzynarodowych uczniów zapewni im pokaźną liczbę wymiany kontaktów i dzięki zastosowanym różnym środkom komunikacji wykorzystywać będą język angielski w formie ustnej i pisemnej pracując nad ciekawymi zadaniami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarowania zasobami wody.

Działania projektowe umożliwią uczniom z pięciu miast europejskich otwarcie się na inne kultury, poznanie problemów środowiskowych regionów szkół partnerskich, uświadomią uczniom, że tylko poprzez wspólne działania na pułapie międzynarodowym jesteśmy w stanie zrobić duży krok w stronę ochrony środowiska co w konsekwencji znaczy polepszenie naszej jakości życia. Ciekawe i urozmaicone działania projektowe często wykorzystujące nowoczesne technologie wzbudzą zainteresowanie uczniów przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi, uczniowie będą promować naukę tych przedmiotów a przez to zachęcać rówieśników do wzbogacania wiedzy w tym zakresie.

Poprzez szereg działań upowszechniających uczniowie i nauczyciele z innych szkół dowiedzą się o projekcie i jego rezultatach, w konsekwencji zaczną podejmować działania w celu realizacji podobnych projektów w swoich placówkach. Prestiż szkół w środowiskach lokalnym wzrośnie i przez to szkoły zdobędą nowych interesariuszy.

Aby działania projektowe były ciekawe, wykorzystane zostaną urozmaicone metody pracy: bezpośredni kontakt z nauką, zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, dyskusje panelowe i na forum, praca w grupach międzynarodowych, praca projektowa, przygotowanie prezentacji. Natomiast wyniki naszych działań będziemy sprawdzać za pomocą systematycznych ewaluacji: ankiet, kwestionariuszy, wywiadów, analiz metodą SWOT.

Nauczyciele uczestniczący w projekcie polepszą swoje kompetencje z zakresu metodyki i dydaktyki, a swój warsztat pracy uczynią bogatszym poprzez wykorzystanie ciekawych rezultatów projektu. Wzajemna praca dzielona z partnerami z pięciu krajów partnerskich pozwoli umocnić istniejąca już więź lub ustanowić nową trwałą współpracę w przypadku nowych partnerów. Efektem wieńczącym tą współpracę będą działania podjęte w celu tworzenia kolejnego partnerstwa i wymiany doświadczeń w działaniach.

Koordynatorki projektu: Jadwiga Harasymowicz, Aleksandra Jasińska

Gazeta Prudnik24 – numer 288

Reklamy

Reklamy

Facebook