Prudnik24

ANR o sprawie sprzedaży koni w prudnickiej stadninie

ANR o sprawie sprzedaży koni w prudnickiej stadninie
25 listopada
19:25 2016

W związku z opisywaną w poprzednim numerze sprawą nagłośnionej przez Radio Opole sprzedaży pięciu koni przez Stadninę Koni w Prudniku, zwróciliśmy się do Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie z zapytaniem o ustalenia z zapowiadanego przez Agencję badania powyższej kwestii.

Stadnina Koni w Prudniku należy do grupy spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, podległych nadzorowi Agencji Nieruchomości Rolnych. W odpowiedzi na pytanie o poczynione przez ANR ustalenia w sprawie sprzedaży koni dokonanej wkrótce po objęciu stanowiska prezesa stadniny przez Józefa Stępkowskiego, Biuro Rzecznika Prasowego ANR odpowiedziało:

„W dniu 16 września 2016 r. SK Prudnik sprzedała 5 koni prywatnej osobie za łączną kwotę 5300 zł. Wg informacji uzyskanej w SK Prudnik nowy właściciel nie dokonał przerejestrowania zakupionych koni w Polskim Związku Hodowców Koni. Konie te nie figurują też jako „ubite” w bazie Polskiego Związku Hodowców Koni.

Agencja Nieruchomości Rolnych nie zalecała, ani też nie zaleca spółkom hodującym konie ich sprzedaż do rzeźni. Spółki te są samodzielnymi bytami prawnymi i gospodarczymi działającymi w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych. W stadninach koni i stad ogierów nie jest praktykowana sprzedaż koni na rzeź. Nie funkcjonuje też zorganizowana sprzedaż koni małocennych na rzeź. Natomiast sporadycznie konie wyeliminowane z hodowli sprzedawane są pośrednikom, którzy organizują ich dalszy zbyt już poza wiedzą poprzedniego właściciela.

Stadnina Koni Prudnik konie małocenne, niepełnowartościowe, a często zasłużone dla hodowli oddawała do fundacji zajmujących się ratowaniem zwierząt. Ostatnio była to Fundacja „Viva” i Fundacja „Przystań Ocalenie”. Do fundacji tych konie były również sprzedawane za symboliczne ceny.”

Pod koniec października br. ANR ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu Stadniny Koni w Prudniku (nabory zostały ogłoszone również w innych podległych ANR spółkach). Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upłynął 14 listopada br., przy czym zapowiedziano, że otwarcie zgłoszeń nastąpi 15 listopada, a .rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne w naborze, odbędą się w terminie do 25 listopada. Nie wiadomo, czy udział w konkursie wziął pełniący tymczasowo obowiązki prezesa (od połowy września br.) prudnickiej stadniny Józef Stępkowski. Do chwili zamknięcia tego wydania gazety na stronie internetowej ANR nie podano listy kandydatów, którzy zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru.

 

Gazeta Prudnik24 – numer 284

Reklamy

Reklamy

Facebook