Prudnik24

Biała: samorządowy spór przeszkodą w remoncie drogi?

Biała: samorządowy spór przeszkodą w remoncie drogi?
25 listopada
18:59 2016

Planowana modernizacja drogi powiatowej na odcinku Górka Prudnicka – Pogórze stanęła pod znakiem zapytania przez brak porozumienia na linii: burmistrz Białej – starostwo powiatowe. Edward Plicko poddał bowiem w wątpliwość zasady finansowania przez powiat remontów dróg i zamiast wcześniej deklarowanego pół miliona zł, zaproponował 200 tys. Stanowiska burmistrza nie podzielają bialscy radni, a powiat rozważa odstąpienie od realizacji zadania, jeśli nie zostaną utrzymane wcześniejsze deklaracje burmistrza.

Temat omawiany był na wrześniowej sesji rady Gminy Biała, odbywającej się z udziałem starosty Radosława Roszkowskiego i członka zarządu powiatu, Józefa Skiby.

Józef Skiba omówił zakres prac realizowanych w Gminie Biała, w tym: dokończenie remontu drogi Józefów (540 tyś zł), remont chodnika w Chrzelicach (97 tys. zł), przygotowania do odwodnienia drogi w Olbrachcicach, prace w Kolnowicach przy przystanku autobusowym oraz sklepie, łatanie dziur na drogach powiatowych, a także duże zadanie – drogę Górka Prudnicka – Pogórze, której koszt modernizacji po przeprowadzeniu przetargu określono na 2 mln 879 tys. zł. Informował o możliwości wykorzystania środków zewnętrznych na modernizację odcinka Biała-Górka Prudnicka (do wykorzystania miałoby być jeszcze 1 mln 250 tys. zł).

Starosta Radosław Roszkowski dodawał, że w poprzednich kadencjach powiat wykonał dużo zadań w kwestii dróg w gminie Biała, wyrażając przekonanie, że przy dobrej współpracy dokończona będzie cała droga Biała – Pogórze. Wyjaśniał, że po przetargu na przebudowę drogi kwoty dofinansowania ze strony powiatu jak i gminy będą niższe od określonych w kosztorysie i wyniosą po 501 tys. zł. W odpowiedzi radni zgłaszali uwagi, m.in. co do kwestii łatania dziur w drogach, a także sugerowanych innych prac do wykonania.  Radny Adrian Harnys pytał, dlaczego powiat dofinansowuje remont tzw. „betonówki” w Lubrzy, która wg. radnego leży na gruntach gminnych i jak wynika z ksiąg wieczystych, jej właścicielem jest gmina. Starosta Roszkowski wyjaśniał, że droga ta została przekazana powiatowi, ale nie dotyczy to gruntów leżących pod drogą. Gmina Lubrza wystąpiła natomiast jako beneficjent po środki na remont ww. drogi powiatowej.

Zabierając głos burmistrz Plicko zaprzeczał, jakoby miał nie zgodzić się na dofinansowanie modernizacji drogi Górka Prudnicka – Pogórze w wysokości 50%. Powtarzał, że w tej sprawie zapowiadał rozmowy i uzgodnienia z radnymi. Jednocześnie pytał: „Dlaczego my dzisiaj mamy dokładać 50%, kiedy jeszcze (…) mamy dużo dróg do zrobienia. Gmina Biała nie udźwignie tego ciężaru”, przypominając że początkowo była mowa o całościowym remoncie drogi Biała – Pogórze, którego koszty miały wynieść 4 mln zł, po czym również na 4 mln wyceniono już tylko odcinek tej drogi. Pytał, skąd takie rozbieżności. Odniósł się także do statusu drogi w Lubrzy, zaznaczając, że „jedynie właściciel gruntów może inwestować na drogach” i zapytując „dlaczego powiat dofinansowuje gminę Lubrza”, ostatecznie wyrażając przekonanie:.„jeżeli my dofinansujemy 50% do drogi Górka Prudnicka – Pogórze to sfinansujemy drogę w Lubrzy”.

W odpowiedzi Józef Skiba przekonywał, że „droga przez Lubrzę jest drogą powiatową na gruntach gminnych. Można robić umowy użyczenia”, dodając: „na drodze Górka-Pogórze również wchodzimy na drogi gminne”. Starosta Radosław Roszkowski wypomniał natomiast Edwardowi Plicce: „na konwencie burmistrzów ustaliliśmy zadania przy wsparciu środków z PROW. Deklarował pan, że 50% wkładu własnego będzie. Pewne pana wątpliwości są niesmaczne i potrzeba mieć honor polityczny”. Zagroził, że bez oczekiwanego wsparcia gminy powiat wycofa się z zadania modernizacji drogi. – Nie psujmy dobrej współpracy. Większość powiatów współpracuje z samorządami – apelował jednocześnie.

Burmistrz Białej zapewniał z kolei, że jest „człowiekiem honorowym i nie łamie słów”, przyznając też „był konwent i były ustalenia 50%” i po raz kolejny pytając: „dlaczego Gmina Biała ma być jedyną gminą, która dofinansowuje inwestycje”.

Ostatnie słowo w dyskusji należało do przewodniczącego rady. Robert Roden zaznaczył, że „radni nie są obojętni na zadanie przebudowy drogi Górka Prudnicka – Pogórze”, przypominając też, że rada na poprzedniej sesji przyjęła wniosek o dofinansowanie w wysokości 50%. Ostatecznie rada Białej nie podjęła wnioskowanej przez burmistrza uchwały o wydatkowaniu na inwestycję drogową spornych 200 tysięcy złotych.

Gazeta Prudnik24 – numer 195

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

Facebook