Prudnik24

Podwyżka cen wody: „Prudniczanie” apelują do radnych

Podwyżka cen wody: „Prudniczanie” apelują do radnych
13 lutego
10:45 2017

Przeciwko proponowanym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji stawkom podwyżek cen wody i ścieków wypowiedzieli się „Prudniczanie”. Stowarzyszenie zaapelowało również do radnych o składanie do Wojewody Opolskiego skarg na uzasadnienie podwyżek.

Przypomnijmy, pod koniec stycznia tematem obrad rady miejskiej stały się wnioskowane przez prudnicki ZWiK podwyżki taryf za wodę (o 15%) i odprowadzanie ścieków (o 10%). Prezes gminnej spółki Paweł Kawecki argumentował, że konieczność podniesienia stawek wynika z prowadzonych  przez ZWiK inwestycji oraz remontów istniejącej sieci.

Mimo, że rada w głosowaniu odrzuciła propozycje podwyżek w tej wysokości, mają one wejść w życie z początkiem marca br., co wynika z przepisów znowelizowanej w 2005 r. ustawy o zaopatrzeniu w wodę, które umożliwiają operatorom podwyższanie taryf także w przypadkach zgłoszenia przez rady jednostek samorządowych weta wobec podwyżek.

Jak pisze w adresowanym do prudnickich radnych apelu Jarosław Szóstka, prezes „Prudniczan”: „W pełni da się zrozumieć potrzebę remontów i inwestycji. Tych pierwszych choćby w obliczu ostatniej wigilijnej awarii, a drugich ze względu na niekorzystną demografię, a co za tym idzie – spadek zapotrzebowania na wodę i odprowadzenia ścieków. Jednak czy zaproponowane  podwyżki nie są zbyt wysokie?”.

Stowarzyszenie zaapelowało do radnych, by ci zaskarżyli przedstawione przez ZWiK uzasadnienie podwyżek taryf do Wojewody Opolskiego. „Prudniczanie” mają nadzieję, że takie działania zmuszą  ZWiK do ponownego oszacowania wysokości proponowanych podwyżek, oraz dodatkowo wywołają szerszą debatę publiczną w tej kwestii. Pełny tekst apelu można znaleźć na stronie stowarzyszenia (www.prudniczanie.org.pl).

Do sprawy powrócimy w kolejnym wydaniu Gazety Prudnik24.

Gazeta Prudnik24 – numer 190

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook