Prudnik24

Prudnik wobec reformy oświaty

Prudnik wobec reformy oświaty
22 marca
20:16 2017

W trakcie lutowej sesji Rady Miasta burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych przedstawił plan oświatowy dla prudnickich szkół związany z wchodzącą w życie od 1 września tego roku reformą edukacji. Przywraca ona – przypomnijmy – 8-letnią szkołę podstawową i likwiduje gimnazja.

Przyjrzyjmy się zatem i wyieńmy najważniejsze aspekty funkcjonowania reformy w gminie Prudnik, jakie wytłuścił burmistrz.

Nauka

 • Wszystkie dotychczasowe szkoły podstawowe będą funkcjonowały w ramach tych samych obwodów, co dotychczas.
 • Uczniowie klas szóstych, którzy otrzymają promocję do klasy VII będą kontynuowali naukę w tej samej szkole
 • PSP nr 1 – w placówce tej uczniowie będą uczęszczali na zajęcia w dwóch lokalizacjach: na ul. Podgórnej 9 (młodsi) i Armii Krajowej (starsi). Od września 2019 roku w budynku przy ul. Armii Krajowej uczyć się będą klasy V-VIII
 • Od września 2017 nie będzie nowego naboru do gimnazjów. Szkoły te kończą swoją działalność 31 sierpnia 2019 roku.

Praca dla nauczycieli

 • pedagodzy z PG nr 1 bedą przenoszeni do innych placówe o charakterze szkół podstawowych lub dopełniali etaty w tych placówkach. Ci, dla których zabraknie etatów będą funkcjonowali w ramach ograniczonego zatrudnienia bądź przejdą w stan nieczynny
 • pedagodzy z PG nr 2 pozostają pracownikami Zespołu Szkół w Prudniku. Etaty będą mogli dopełniać w PSP nr 4 lub w innych placówkach
 • Gmina zrobi, co może, aby jak najwięcej nauczycieli znalazło zatrudnienie. Szczegóły będą jednak znane po zakończeniu procesu tworzenia arkuszy organizacyjnych

Kwestia dyrektorów

 • Zespół Szkolno-Pezedszkolny nr 1 – osoba pełniąca funkcję dyrektora od września 2017 r. zostanie wyłoniona w konkursie
 • PG nr 1 – dyrektor będzie pełnić swoją funkcję do 31 sierpnia 2019 r.
 • Pozostałe szkoły podstawowe – funkcję dyrektora pełnić będą dotychczasowi dyrektorzy

Kwestia sprzętu

 • Sprzęt PG nr 1 zostanie przekazany do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1.
 • W budynku PSP nr 1 przy ul. Armii Krajowej od 2018 roku będzie funkcjonować nowa stołówka szkolna sfinansowana z funduszy gminnych
 • Sprzęt PG nr 2 pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół
 • Pracownie pracownicze w szkołach podstawowych zostaną doposażone w sprzęt umożliwiający realizację przedmiotów: biologia, fizyka, chemia i geografia w klasach VII-VIII

Gazeta Prudnik24 – numer 209

Reklamy

 

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook