Prudnik24

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW PRZYPOMINA I OSTRZEGA!

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW PRZYPOMINA I OSTRZEGA!
23 marca
17:07 2017

Od początku bieżącego roku spływają do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Prudniku sygnały o pojawieniu się na terenie naszego powiatu przedstawicieli firm, które podszywają się pod dotychczasowego dostawcę energii elektrycznej lub gazu.

Najczęściej wygląda to w ten sposób, że Konsument odbiera telefon z informacją, że z uwagi na połączenie się firm dostarczających prąd i gaz, będą od tego momentu niższe rachunki, ale wymaga to podpisania umowy. W związku z tym w niedługim czasie (czasami nawet mowa jest o godzinie) pojawić się ma się u Klienta osoba z taka umową, którą należy podpisać. Faktycznie taka osoba się pojawia i zazwyczaj bez czytania Klient podpisuje umowę.

Inna metodą wprowadzenia w błąd jest przeprowadzenie rozmowy telefonicznej w taki sposób, w której to konsument podaje swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres, PESEL) oraz wysokość rachunków.

Skutkiem takich zachowań może być nieświadome i niezamierzone zawarcie nowych umów przez Konsumentów i związane z tym zmiany dotychczasowych dostawców prądu czy też gazu.

Przed podpisaniem jakichkolwiek dokumentów należy je przeczytać i upewnić się, co do zawartych w nich zapisów i czy jest to w naszym interesie oraz czy na pewno chcemy dokonać takiej zmiany, a także czy jesteśmy pewni, z kim taka umowę podpisujemy. Również udostępnianie naszych danych osobowych czy wysokości rachunków w rozmowie telefonicznej nie jest wskazane z uwagi na to, iż nie wiemy do końca jak zostaną one wykorzystane i przez kogo.

Jednocześnie przy podpisaniu dokumentów powinniśmy od razu otrzymać cały taki sam komplet dokumentów, wraz z cennikami, regulaminami i innymi załącznikami.

Ponadto na żądanie Konsumenta, każda osoba działająca w imieniu przedsiębiorcy może zostać wylegitymowana, co dodatkowo upewni nas, z kim rozmawiamy i zawieramy umowę.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Prudniku

Mariusz Maćków

Gazeta Prudnik24 – numer 264

Reklamy 

ReklamyFacebook