Prudnik24

Rynek pracy '2016: realizowane programy

Rynek pracy '2016: realizowane programy
06 kwietnia
13:51 2017

Poprzednio przedstawione zostały działania Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Dziś słów kilka o realizowanych przez PUP w 2016 r. programach i ich finansowaniu.

Działania prowadzone przez urząd pracy w ramach realizacji zadań związanych z promocją zatrudnienia i aktywizacją zawodową bezrobotnych finansowane są z trzech źródeł: ze środków otrzymywanych algorytmem z Funduszu Pracy, dodatkowych pieniędzy z Rezerwy Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz z funduszy unijnych.

W ubiegłym roku z Funduszu Pracy realizowany był program specjalny ,,Poszukiwane zawody”, o wartości ponad 572 tys. zł. Oprócz środków otrzymanych z Funduszu Pracy w 2016 r. pozyskano dodatkowe fundusze z Rezerwy Ministra na realizację programów:

– Regionalnego, dla osób bezrobotnych (kwota programu: 300 tys. zł),

– „Aktywność – szansą powrotu na rynek pracy” – dla osób bezrobotnych będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kwota programu: 281,5 tys. zł),

– ,,Mój rozwój – moja przyszłość” – program dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (kwota programu: 250 tys. zł),

– ,,Czas na pracę” – program dla osób bezrobotnych do 30 roku życia (kwota programu: 100 tys. zł),

– ,,Doświadczony pracownik” – program dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (kwota programu: 76,8 tys. zł).

Realizowany był ponadto program specjalny ,,Praca dla CIEBIE”, o wartości 450 tys. zł (z czego większa część 427,5 tys. zł pochodziła z Rezerwy Ministra).

Urząd w 2016 r. realizował dwa projekty współfinansowane ze środków unijnych. Pierwszy, pod nazwą ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II)”  był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1) – całkowita  wartość projektu to ponad 1 mln 283 tys. zł, a wartość dofinansowania ze środków UE to ponad 1 mln 81 tys. zł.

Drugi projekt, realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nosił nazwę ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II)” (Oś priorytetowa VII – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP). Całkowita  wartość projektu przekraczała 1 mln. 458 tys. zł, z czego wartość unijnego dofinansowania to ponad 1 mln 239 tys. zł.

 

Gazeta Prudnik24 – numer 288

Reklamy

Reklamy

Facebook